14.Население и политическа карта

На какво се дължи разнообразието на населението на континента (фиг. 1) , (фиг. 2) ? Кои са особеностите на политическата карта?

Броят на населението на континента непрекъснато се увеличава, което е резултат от постоянния приток на нови заселници и сравнително високата раждаемост в страните от южната му част – Мексико и държавите от Карибския басейн. В Северна Америка живеят около 550 млн. души.

Гъстота

Припомнете си как се изчислява средна гъстота на населението и я изчислете за континента Северна Америка. Сравнете получените данни с тези за Африка и Южна Америка. Какъв е вашият извод?

Разпределение на населението

Разгледайте картата на населението на Северна Америка в атласа. Как е разпределено населението по територията на континента

Гъсто населени са районите по източното крайбрежие на континента, около Големите американски езера, някои части от тихоокеанското крайбрежие (Калифорния) и др. Но най-гъсто населени са Бермудските острови (около 1300 души/km2) в Атлантическия океан. Кои са най-слабо населените райони на Северна Америка? Вътрешните части на остров Гренландия и някои от полярните острови са напълно безлюдни.

Състав на населението

Северна Америка е сравнително късно открита. Редица учени приемат, че първите заселници в Северна Америка са дошли от Североизточна Азия. Преди около 30 – 35 хил. години те преминават през Беринговия проток и попадат в Аляска, след което се придвижват на юг.

Местно население

Със заселването на първите европейци започва и колонизирането на местното население –индианците (фиг. 4) и ескимосите (фиг. 3) .Те се отнасят към монголоидната раса. Кои са отличителните ù белези?

Ескимосите са малобройно население (около 95 хил. души), което живее по крайбрежието на остров Гренландия (фиг. 13) , (фиг. 14) , Северноамериканския архипелаг и северния бряг на континента.

В миналото индианците са живеели в плодородните земи на континента. Европейските колонизатори унищожават голяма част от тях. Днес те населяват предимно Кордилерите, като някои живеят в специално създадени резервати. Общият им брой в Северна Америка е около 35 млн. души.

Преселено население

То е преобладаващата част от жителите на континента. В началото на XIX век започва масово преселване на европейци в Северна Америка. Това са преди всичко англичани, ирландци, французи, германци, италианци, испанци. Този процес продължава и до днес. Знаете ли кога и защо тук се преселват и българи?

В Северна Америка живеят представители и на монголоидната раса – китайци, японци (фиг. 7) и др. В континента насилствено са били докарани от Африка представители на негроидната раса, използвани като работници в големите плантации.

Смесено население.

В континента то е сравнително малобройно, образувано от смесените бракове на европейци и индианци – метиси, европейци и чернокожи – мулати.

Бит и култура на населението

Постепенно завоевателите унищожават културата на индианците и ескимосите. В специалните резервати за индианци в САЩ и до днес се пазят религията и традициите им.

Ескимосите все още използват традиционните си домове, наречени иглу (фиг. 9) , и шейни с кучешки впрягове (фиг. 13) .

Представителите на негроидната раса живеят предимно на групи в перифериите на големите градове. Те пазят много от чертите на самобитната си култура (фиг. 10) , (фиг. 11) .

Преселниците от Европа живеят както в градовете, така и в многобройните ферми, като се занимават с търговия и производство на промишлени и земеделски продукти (фиг. 12) , (фиг. 15) , (фиг. 16) , (фиг. 18) . В Северна Америка са разпространени почти всички известни религии, пренесени от милионите заселници.


Съвременна политическа карта

След откриването си Северна Америка се превръща в колониално владение на Испания, Великобритания, Франция. Местното население е избивано и изтласкано в най-неплодородните и планински райони. Унищожена е културата му. Водят се непрестанни борби и между самите колонизатори. Първата независима държава, която се обособява на континента, е Съединените американски щати (САЩ). Образувана е през 1776 г. По-късно независимостта си извоюват Мексико и Канада. Страните от южната част на континента получават независимостта си в края на XIX и началото на ХХ век. И до днес в района на Карибско море съществуват колониални владения на някои европейски страни (фиг. 17) .

Любопитно

Най-значителна от древните индиански култури е културата на маите, населяващи територията на днешно Мексико и съседните централноамерикански страни. Маите били отлични строители, създавали пирамиди и храмове, многоетажни сгради, украсени със стенописи и барелефи с висока художествена стойност (фиг. 8) . Разцветът на културата на маите се отнася към IV – X век. Покъсно, към XIII век, се появява културата на ацтеките, които създават огромна и могъща империя към XV век. Развиват се астрономията, медицината, добиват се руди. През 1521 г. империята пада под ударите на испанските завоеватели. Разрушена е красивата им столица Теночтитлан, а голяма част от индианците са избити

Изграждането на град Мексико започва през 1521 г. През 1553 г. тук е основан първият университет на Американския континент. През втората половина на XX век започва бурното икономическо и демографско развитие на Мексико Сити. Със своите над 20 млн. жители той е сред най-бързо нарастващите градове в света (фиг. 12) .

Ключови думи:

стопанство, фактори за развитие, колонизиране, природни ресурси, земеделие, плантации, фермерство, промишленост, транспорт, туризъм

Въпроси и задачи:

  1. Каква е връзката между природните условия и ресурси на континента и стопанското му развитие?
  2. Кои са най-характерните земеделски култури, отглеждани в континента?
  3. Кои отрасли на промишлеността са най-добре развити в Северна Америка? Посочете причините.
  4. Кои видове транспорт са най-добре развити?
  5. Проучете какви природни забележителности ще могат да посетят туристите в Северна Америка. Подгответе постер, презентация или рекламна брошура.