16.Страни в Северна Америка

По какво си приличат и по какво се отличават една от друга САЩ и Канада?

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ)

Географско положение

Страната заема средната част на континента между Атлантическия и Тихия океан. Към нея се отнасят Аляска и Хавайските острови. Площта на САЩ е 9,8 млн. km2.

Природа

Природата на страната е изключително разнообразна – обширни низини и равнини, ниски и високи планини. Богати са водните ресурси на страната. През нея протичат големи реки: Мисисипи, Мисури, Колорадо, Колумбия и др. Обширни площи са заети от плодородни земи. Страната е богата на запаси от дървесина. Полезните изкопаеми са в основата на промишлената мощ на САЩ: нефт и природен газ, въглища, желязна и медна руда, боксити, злато, фосфорити и др.

Население

 

Броят на населението на САЩ е над 326 млн. д. Бързото нарастване на населението се дължи на притока от емигранти от различни части на света. Съвременните американци са главно потомци на преселници от Европа и Азия. В страната живеят още афроамериканци, индианци, мексиканци и др. В САЩ живеят и българи, емигрирали през последните десетилетия.Тук съжителстват различни религии: християнство, ислям, юдаизъм, будизъм, местни вярвания. Столица на страната е гр. Вашингтон (фиг. 1).

Открийте на картата други по-големи градове в САЩ. Страната е република.

Стопанство

Съединените американски щати са стопански най-развитата страна в света. Те произвеждат около 20% от световното производство.

Промишленост.

Добивната промишленост е развита в много от районите на страната. На базата на местни и вносни суровини промишлеността е водеща в стопанството на САЩ. На страната се пада около 1/4 от световното производство на електроенергия (фиг. 8) . Силно развити са металургията и нефтопреработвателната промишленост. С важно значение са производствата на химическата промишленост: минерални торове, пластмаси, изкуствени влакна и др. Машиностроенето произвежда автомобили (фиг. 7), самолети и ракети (фиг. 10), кораби, електротехника, компютърна техника и др. 9. Големи промишлени центрове са Чикаго (фиг. 6) , Лос Анджелис, Бостън и др. Силно развити са текстилната и хранителната промишленост, особено в по-южните щати.

Земеделие.

Важна предпоставка за силно развитото земеделско производство са големите ферми в страната. Те са с много добро техническо оборудване. САЩ са сред световните производители на зърно, соя (фиг. 3), памук (фиг. 2), месо и др. В района на прериите и Централните равнини се произвежда пшеница, а около Големите езера – царевица (фиг. 11). На юг основни култури са памук, тютюн, захарна тръстика. Цитрусови култури, лозя (фиг. 12)и овощия се отглеждат основно в щата Калифорния.

Силно развито е животновъдството, което дава почти 2/3 от земеделската продукция. Отглеждат се говеда, овце, свине и птици

Транспорт

Огромната територия и развитието на промишлеността се определят от наличието на всички видове транспорт. С най-голямо значение за вътрешните превози са шосейният, железопътният и водният транспорт. Най-големи пристанища са Ню Йорк (фиг. 4), Филаделфия, Ню Орлианс (фиг. 13), Сан Франциско (фиг. 5). Страната е пресечена от нефто и газопроводи (фиг. 14).

Туризъм.

Той е сред най-доходните отрасли на стопанството, особено във Флорида, Калифорния, Хавайските острови и др. (фиг. 17), (фиг. 18), (фиг. 19).

САЩ изнасят преди всичко технически изделия, а внасят суровини.

КАНАДА

С помощта на картата определете географското положение на Канада. Какви изводи може да се направят?

Географско положение

Канада заема северната част на континента и е разположена между Атлантическия, Тихия океан и Северния ледовит океан. Към нея се отнасят островите на големия Северноамерикански (Канадски) архипелаг. Площта ù е 9,9 млн. km2.

Като използвате знанията си за природните зони на континента, опитайте се да характеризирате природата на Канада.

Природа

Природата на страната е разнообразна: от арктичните пустини, тундрата и лесотундрата до тайгата и прериите. В източните и централните части преобладава равнинният релеф, а на запад – планинският (фиг. 20). Богата е на водни ресурси. През нея протичат големите реки Маккензи, Фрейзър, езерата са безбройни, като на юг е групата на Големите американски езера (фиг. 15). Големи територии са заети от тайгата и страната е сред най-богатите в света на запаси от дървесина. Полезните изкопаеми са в основата на промишлената мощ на страната: почти 2/3 от световните запаси на никел и цинк, около 40% от запасите на олово и уран, около 30% от запасите на желязна руда, мед, злато и др. 16. Разкрити са находища на нефт, природен газ и въглища. Природните ресурси в северната част на страната са слабо усвоени.

Коя е причината?

Население

Населението на Канада наброява над 36 млн. души. Нарастването му се дължи на постоянния приток на емигранти от различни континенти. Съвременните канадци са се формирали предимно от емигранти от западноевропейските страни, особено Великобритания, Франция, Италия и др. В нея живеят и местни народи, като индианците и ескимосите. В Канада живеят и българи, емигрирали през последните десетилетия. Официални езици в страната са английски и френски. Преобладаваща религия е християнството. Столица на страната е гр. Отава (фиг. 22)с население от 1 млн. ж., а най-големи градове са Торонто (5 млн. ж.) (фиг. 28) и Монреал (4 млн. ж.) (фиг. 27) .

Открийте на картата други по-големи градове в Канада.

Стопанство

Канада е сред най-напредналите в стопанско отношение страни в света.

Промишленост.

Силно застъпена е добивната промишленост: руди на метали, нефт, природен газ (фиг. 30), въглища, дървесина. Добре развито е производството на електроенергия (фиг. 29). На основата на собствени суровини се развиват металургията (фиг. 16)и нефтопреработването (фиг. 21).

 

В областта на машиностроенето се произвеждат автомобили (Ванкувър) (фиг. 23), самолети (Монреал и Торонто), товарни и пътнически кораби, локомотиви и вагони, електроника и др. От производствата на химическата промишленост с важно значение са минерални торове (фиг. 16), пластмаси, изкуствени влакна и др. На базата на запасите от дървесина се развиват дърводобивната и дървопреработващата промишленост: хартия (фиг. 32), мебели, строителна дървесина (фиг. 31). Благодарение на собствени производства на земеделски продукти много добре е развита и хранителната промишленост. Наричат Канада „фабрика за месо и брашно“.

Земеделие.

Канада има високопродуктивно фермерство. Тя е сред най-големите износители в света на пшеница (фиг. 24), ечемик, царевица, а също на месо и месни продукти. Районите на зърнопроизводство са в централните южни части на страната. Отглеждат се още лен, картофи, зеленчуци, плодове. Особено добре развити са говедовъдството, овцевъдството и свиневъдството, а на север – еленовъдството и отглеждането на някои диви животни. Страната има голям риболовен флот (фиг. 25).

Транспорт

Транспортът е от много важно значение за стопанското развитие на страната. Коя е причината?Големите разстояния са довели до развитието на всички видове транспорт, като с най-голямо значение е железопътният транспорт. В Канада е изградена една от най-големите автомагистрали в света – Трансконтиненталната, от Ванкувър на Тихия океан до Халифакс на Атлантическия. Посочете я на картата.С важно значение са речният и морският транспорт (фиг. 33).

Открийте на картата най-големите пристанища на Канада.

Страната е пресечена от нефто и газопроводи.

Туризъм.

В Канада бързо се развива туризмът (фиг. 26), особено в района на Монреал, Торонто и тихоокеанското крайбрежие.

Ключови думи:

географско положение, природни ресурси, население, стопанство, фермерство, транспорт, туризъм, износ

Въпроси и задачи:

1. Как географското положение и природните ресурси на САЩ и Канада оказват влияние върху стопанското развитие на страните?
2. По какво се отличава населението на САЩ от населението на Канада?
3. Кои промишлени отрасли са най-силно развити в Канада? Къде са разположени най-големите зърнопроизводителни райони на Канада?
4. Кои от промишлените отрасли се развиват изключително на базата на местни суровини?
5. Съставете кратък план на урока.