Природата, населението и страните на Северна Америка

Обобщение

В края на урока ще можете да определите кое е най-важното, което трябва да запомните за континента Северна Америка. За целта трябва да изпълните поставените задачи.

Задача 1

Какво представлява и какво означава?

Гренландия, Антили, Северна полярна окръжност, Лабрадор, Флорида, Калифорния, океански умерен климат, континентален умерен климат, торнадо, субполярен пояс, прерии, тайга, тундра

Задача 2

Кой?Кога?Какво?Препишете в тетрадките си и попълнете таблицата за откриването и опознаването на Северна Америка:

Задача 3

Защо младообразуваните планини Кордилери са разположени в западната част на континента? Изберете най-пълния и верен отговор:

а)Западната част е нестабилна с много действащи вулкани и чести земетресения.

б)Западната част на континента е изградена от стари скали, върху които въздействат външните земни сили.

Задача 4

Как е повлияло върху релефа на северната част на континента заледяването преди около 1 млн. г.? Какви форми на релефа наблюдаваме днес там?

Задача 5

Кои са особеностите в разположението на природните зони в континента? Кои са основните причини за това?

Задача 6

Анализирайте изображенията, като използвате знанията си за климата, водите, населението, стопанството и страните на Северна Америка.

   

Задача 7

Запишете в тетрадките си срещу изброените страни техните столици (а) и срещу столиците – страните (б). Използвайте политическата карта на Северна Америка.

а) Мексико, Коста Рика, Куба, Гватемала, Никарагуа

б) Тегусигалпа, Сан Салвадор, Панама, Кингстън, Белмопан

Задача 8

Разкажете за Северна Америка, като използвате понятията в началото на урока, илюстрациите и следните ключови думи;

а) Екватор, север, Гринуич, запад;

б) океани, морета, провлак, проток;

в) Кордилери, Апалачи, Мисисипска низина, злато, нефт, сребро, въглища;

г) климатични пояси, области, ветрове, температури, валежи;

д) реки, езера, водопади, хидрограми;

е) индианци, ескимоси, европейци, африканци, гъстота, бит и култура;

ж) добив, земеделие, преработване, производство, транспорт, туризъм;

з) Канада, САЩ, Мексико.

Запишете за всяка от изпълнените задачи как преценявате, че сте се справили:

1. Справям се без затруднение!

2. Справям се с малки трудности!

3. Имам нужда от помощ!