19.Климат, климатични пояси и области

Думата „климат“ има гръцки произход и означава наклон, под който слънчевите лъчи падат на земната повърхност. Как този фактор влияе на разпределението на климатичните пояси в Азия?

Фактори на климата

Географско положение.

През Азия преминават Екваторът, Северната тропична и Северната полярна окръжност. Голямата територия и многобройните планински прегради (фиг. 1) , котловините, равнините (фиг. 4) и низините са причина за разнообразието на климата на Азия. Географската ширина определя наличието на всички климатични пояси от полярния до екваториалния.

Водни басейни, океански и морски течения.

От кои океани и морета е оградена Азия? Вътрешните части на континента са твърде отдалечени от влиянието на океаните и моретата. Това е причина за силно изразената континенталност на климата в тези райони. Останалите части изпитват осезателно действието на водните басейни. С най-важно значение за климата по крайбрежията на континента са мощните течения – студени на североизток (Ойяшио) и топли на юг (Курошио, мусонното топло течение и др.). Проследете ги на картата от атласа. Вътрешните водни басейни също оказват влияние на климата в близост до тях.

Въздушни маси.

Въздушните маси, нахлуващи в континента от Северния ледовит океан, са студени и сухи. През лятото от Индийския и Тихия океан нахлуват топли и влажни въздушни маси. Те предизвикват значителни валежи. Наричат се летни мусони (фиг. 3) . През зимата от сушата към океаните се насочват сухи въздушни маси. Те се наричат зимни мусони.

В централните части на континента преобладават сухите въздушни маси.

Влияние на релефа.

Разнообразната повърхнина на континента променя движението на въздушните маси (фиг. 1) . По тази причина на едни и същи географски ширини се наблюдават големи различия в климата. Студените полярни въздушни маси лесно проникват през обширната Западносибирска низина (фиг. 2) до Централна Азия. Планинските вериги на юг и на изток преграждат пътя на влажните океански маси и предизвикват изобилни валежи по склоновете.

В централните и югозападните части на Азия са се образували големи пустини (фиг. 5) . Кои са причините за образуването им?

Елементи на климата

Около Екватора температурите са постоянно високи. През зимата от запад към изток се наблюдава понижение на средните температури (фиг. 6) .

Най-ниската измерена температура в Азия е в Сибир (–71,2°С). През лятото най-горещо е на Арабския полуостров, където е измерена най-високата температура в Азия от +54°С.

От ветровете най-типични за Азия са мусонните: летният е влажен и топъл, а зимният – сух и студен. При смяната им се появяват особено силните и разрушителни ветрове (тайфуните). В югозападните части на континента духат постоянните североизточни пасати.

Най-изобилни валежи в Азия падат по южните и източните склонове на планините, които преграждат пътя на влажните летни мусони (фиг. 11) . Южно от Хималаите при гр. Черапунджи са измерени най-големите годишни валежни количества – около 11 – 12 хил. mm. В по-голямата част на Азия валежите са около 500 – 600 mm, а в пустините – под 100 mm. В Малайския архипелаг разпределението на валежите е почти равномерно, докато в останалите части се наблюдават сезонни колебания. Посочете причината.

Таблица 1. Климатични пояси.
Климатичен пояс/област Географско местоположение Фактори,определящи особеностите на климата Главни особености на климата в пояса/областта
Екваториален климатичен пояс южните части на остров Шри Ланка, полуостров Малака и Малайски архипелаг Екваториални въздушни маси Висока средногодишна температура (25 – 28°С), малки амплитуди, обилни и равномерно разпределени през годината валежи
Субекваториален климатичен пояс полуостровите Индостан и Индокитай, както и Филипински острови екваториални и тропични въздушни маси, мусони Мусонен тип климат – периодична смяна на сухия зимен период с влажния летен. Валежите през лятото са обилни и често предизвикват наводнения.
Тропичен климатичен пояс западните части на континента – полуостров Арабия и южната част на Иранска планинска земя тропични въздушни маси, североизточни пасати Температурите са високи през цялата година. Постоянно духат и североизточните пасати, валежите са оскъдни предимно по крайбрежието.
Субтропичен климатичен пояс обхваща ивицата от Средиземно море до южните части на Японските острови тропични и умерени въздушни маси По средиземноморското крайбрежие и полуостров Мала Азия климатът се характеризира с мека и влажна зима и сухо и горещо лято. Тибетската планинска земя се отличава с планински субтропичен климат. Тихоокеанското крайбрежие е с мусонен субтропичен климат– лятото е топло и влажно, а зимата – хладна и суха. Валежите са над 1000 mm годишно
Умерен климатичен пояс от около 40° с.ш. до 60 – 63° с.ш умерени въздушни маси Континентален характер – четири годишни времена. В най-източните части се чувства влиянието на мусоните – лятото е влажно, а зимата – студена. На юг към средноазиатските пустини валежите стават оскъдни, а температурните амплитуди се увеличават.
Субполярен климатичен пояс около Северната полярна окръжност умерени и полярни въздушни маси Зимата е продължителна и сурова, а лятото – прохладно и кратко. Валежите не надминават 300 mm годишно, а ветровете са студени и силни.
Полярен климатичен пояс северното крайбрежие на Азия, както и островите в Северния ледовит океан полярни въздушни маси През полярния ден (лятото), както и през полярната нощ (зимата) климатът е студен, с ниски температури и силни ветрове. Валежите са от сняг и са под 150 mm.
Планинска климатична област най-високите части на азиатските планини надморска височина В най-високите части има постоянни снегове и ледници.

Ключови думи:

фактори и елементи на климата, климатични пояси, планинска климатична област, мусони, тайфуни, полюс на студа

Любопитно

В Сибир се намира т.нар. полюс на студа в района на гр. Оймякон, разположен на р. Индигирка в Русия. Тук всяка зима температурите падат под –60°С. Именно в Оймякон е измерена най-ниската температура в Азия и на сушата (без Антарктида) –71,2°С през далечната 1926 г. Счита се за най-студеното населено място на Земята (фиг. 7) .

Въпроси и задачи:

1. Посочете климатичните пояси на картата на климата на Азия.

2. На какво се дължат оскъдните валежи в тропичния климатичен пояс във вътрешните части на континента?

3. Направете анализ на климатограмата на ст. Калкута – субекваториален климатичен пояс (фиг. 8) .

  

4. Разгледайте климатограмите в учебника (фиг. 12) , (фиг. 13) . Направете сравнителна характеристика на климатичните елементи в субтропичния климатичен пояс на Азия. Кои фактори определят различните климатични условия в отделните му части?

 

5. Проучете кои са причините за образуването на двата типа мусони – сух и влажен, в субекваториалния пояс. Изчертайте схема на мусонната циркулация.