22.Природни зони– 2. част

Твърдолистни гори и храсти

Тази зона заема ограничени площи по средиземноморското крайбрежие и малки части по крайбрежието на Жълто море, южните части на Корейския полуостров и Японските острови. Припомнете си какво е характерно за субтропичния тип климат.

 

Почвите са червеноземни и канелени. Растителността е вечнозелена и твърдо листна. Естествената растителност в зоната е твърде малко. Още от дълбока древност тя е била изсичана. Растителната покривка по средиземноморското крайбрежие е от бодливи храсти, сред които се срещат вечнозеленият дъб (фиг. 9) , алепският бор, кипарисът, а също, макар и рядко, ливанският кедър. Разпространени са още маслината, смокинята, дафиновото дърво (фиг. 1) и др.

В източната част на зоната растителността е представена от зелени влаголюбиви видове, като бамбук (фиг. 10) , камфорово дърво (фиг. 6) , чаени храсти. От животните се срещат чакал, рис, лисица, зайци – на запад и бамбукова мечка, воден елен (фиг. 7) , японски жерав – на изток (фиг. 8) .

Савани

Какво е характерно за природата на саваните в Северна Америка? Тази зона заема в Азия обширни пространства от полуостровите Индостан и Индокитай. Основната част от зоната на саваните е в границите на субекваториалния климатичен пояс. Кои са характерните особености на климата в природната зона? Как те оказват влияние върху режима на реките? Най-широко разпространени тук са червено-кафявите и червеноземните почви. Поради по-продължителния сух период и по-слабите валежи по време на летния мусон във вътрешността на двата полуострова се развиват високите треви и редките гори с опадливи листа. Най-ценно е тиковото дърво, чиято дървесина е много здрава. Разпространен е фикусът банян (индийска смокиня), който с многобройните си разклонения достига в диаметър до 100 m около централното стъбло (фиг. 11) . Растат няколко вида бамбук, акации, палми. От животинските видове най-типичен е индийският слон (фиг. 2) . Той е опитомен и за разлика от африканския се използва за редица стопански дейности. Разпространени са още носорог (фиг. 3) , индийски бивол, гърбато говедо зебу, мангуста (фиг. 12) ,


 

някои видове маймуни, диви кокошки, фазани (фиг. 4), пауни (фиг. 14) и др. Във водите на по-пълноводните реки се среща дългият над 5 m крокодил гавиал (фиг. 5) . От отровните змии най-известна е кобрата, наричана „очиларка“ (фиг. 13) .

 

Влажни екваториални тропични гори

Каква е разликата в особеностите на екваториалния и мусонния климат? Зоната заема значителни площи от Малайския архипелаг, полуостров Индокитай и източната част на полуостров Индостан. Режимът на реките е в зависимост от климата в отделните части на зоната. Преобладават латеритните и червено-земните почви. Растителността е влаголюбива и многоетажна. Екваториалните гори – често наричани джунгли, са труднопроходими с голямо разнообразие на видовете. Само палмите са над 300 вида. Интересна е палмата ротанг, чиято дължина е около 300 m.

 

Срещат се хлебно дърво (фиг. 22) , дървовидни папрати, бамбук, фикус, лиани, лотос (фиг. 21) , орхидеи, най-голямото цвете на Земята – Рафлезия арнолди (фиг. 24) и др.

 

За тропичните мусонни гори са характерни тиково дърво, камфорово дърво, бамбук, палми и др. Особено богат е животинският свят на зоната. Разпространени са двуцветният тапир, носорогът, малайската мечка, тигърът, черната пантера, полумаймуната лори (фиг. 16) , орангутанът (фиг. 20) , маймуните гибон (фиг. 20) и макак.

На малкия остров Комодо е запазен огромният гущер варан с дължина до 4 m (фиг. 23) . От змиите се срещат питонът, кобрата и др. От птиците разпространени са фазанът аргус, паунът, райската птица, птицата носорог (фиг. 15) и др.

 

Планинска природна област

Тази област заема значителни площи от най-високите планини на континента в различни природни зони. Хималаите са типичен пример в това отношение. Южното им подножие е заето от влажни тропични гори, които във височина се сменят със субтропична растителност. След тях са разпространени храсти, над които следват ливади и голи скали. Най-високите части са покрити с постоянни снегове и ледници. Тук се срещат хималайската мечка (фиг. 17) и хималайският кедър.

 

От растителните видове най-характерни за областта са различните иглолистни видове, хвойната, тревните видове – каменоломка, тинтява, теменужка, еделвайс (фиг. 18) , житни треви и др. По високите плата на Южна Азия има гъсталаци от бамбук.

В Тибет най-разпространеното животно е опитоменият тибетски як (фиг. 25) . Той се използва за домашно животно и в редица други високопланински райони на Централна Азия. В планините там се срещат още снежният барс (фиг. 25) и вълкът, планинският овен (фиг. 19) , а от птиците – различни видове орли, лешояди и др.

Влияние на човека върху природата на Азия.

От дълбока древност човек е използвал и преобразувал природата в зависимост от потребностите си. Тук са се зародили едни от първите цивилизации на Земята. Почти напълно е унищожена естествената растителна покривка в най-населените райони на континента. Добивът на полезни изкопаеми нарушава все повече природата на континента. Режимът на реките е променен чрез построяването на много язовири, особено на сибирските реки. Голяма част от естествената растителност е изкоренена и заместена със земеделски култури, донесени от други континенти – каучуково дърво, хининово дърво, тютюн и др. За опазването на природните забележителности на континента са организирани редица национални паркове и резервати в почти всички страни на Азия.

Любопитно:

Бамбукът е едно от най-удивителните растения на Земята. Родината му е Източна и Южна Азия (фиг. 10) . Известни са повече от 80 вида. Това е особено бързо растящо растение – до 75 сm в денонощие, а височината му достига до 35 m. Понякога образува гъсти непроходими гори. Служи като строителен материал заради здравината си и като материал за различни съдове, сувенири и др. В някои страни на Южна Азия от бамбука се произвежда специална хартия. Използва се и като декоративно растение в парковете.

Въпроси и задачи:

1. Кои фактори оказват влияние върху формирането на природните зони?

2. Сравнете зоните на тайгата, прериите и степите в Северна Америка и Азия. Запишете приликите и разликите в таблица.

3. Как се променя типът растителност от тайгата към пустините? Направете схема.

4. Кои стопански дейности според вас причиняват най-големи нарушения на природата на Азия?

5. Нанесете природните зони на Азия на контурната карта.

6. Подгответе презентация или постер за една от природните зони на Азия. Спазвайте последователността за характеристика на природна зона.