26.Страни в Азия

Как географското положение и природните условия влияят върху стопанското развитие на страните?

ЯПОНИЯ

Спомощта на картата определете географското положение,границите на Япония и по-големите ù острови. Tериторията на страната е 378 хил. km 2 . Разположена е на повече от 3900 острова, от които четири по-големи.

Природа.

 

Релефът е разнообразен – крайбрежни низини, ниски и високи планини (фиг. 5). Има много вулкани. Често явление са тайфуните и земетресенията, които нанасят огромни щети. Горите в Япония заемат почти 2/3 от площта ù. Бедна е на полезни изкопаеми. Около вулканите се добива сяра (фиг. 12).

Население.

Япония е гъстонаселена страна. В нея живеят около 127 млн. души. По-голямата част от населението са японци (фиг. 7). Те се отличават със своето дълголетие. Над 80% от населението живее в градовете. В страната има 10 града с повече от 1 млн. жители. Япония е монархия, начело с император.

Стопанството

Япония е сред най-развитите в света. То дава около 1/10 от световната промишлена продукция. На базата на вносни суровини се развива металургията. Произвежда се атомна електроенергия (АЕЦ) (фиг. 8). Важно място в промишленото производство имат химическата, текстилната и хранително-вкусовата промишленост (фиг. 9). Традиционна култура е оризът. Япония е сред първите в света по риболов.

Транспорт.

Страната е с модерен транспорт. Разполага с едни от най-бързите влакове в света (фиг. 3).

По отношение на външната търговия най-важно е значението на морския транспорт. Има над 100 пристанища. Най-големи са Йокохама, Нагоя (фиг. 1) и Кобе (фиг. 13) .

 

Силно развит е въздушният транспорт с най-големи летища в Токио (фиг. 2) и Осака. Япония поддържа търговски връзки със САЩ, ЕС, Китай и Австралия. Проучете кои стоки изнася.

Столицана страната е Токио (фиг. 4)

Населението му е около 13 млн. души. Заедно с градовете около него (Йокохама и Кавасаки) става повече от 38 млн. души. Други големи градове са Осака (фиг. 11), Киото, Сапоро, Хирошима и др. Открийте ги на картата.

Още нещо за...

Киото е старата столица на Япония. Историята на града е обвита в легенди и митове. Тук се намират стотици храмове на водещите религии в страната – шинтоизъм и будизъм. Един от най-красивите от тях е Златният храм (фиг. 6). Наред със съвременните модерни сгради на града все още съществуват квартали, запазили облика си от миналите исторически епохи, където можеш да пиеш чай по време на изисканата японска чайна церемония.

КИТАЙ

Страната е разположена в Източна Азия, граничи с Тихия океан и с редица азиатски страни. Има площ от 9,6 млн. 2 .

Природа

Посочете по картата най-големите форми на релефа. Особено плодородна е Голямата китайска равнина. Китай разполага с огромни природни ресурси – въглища, желязна и манганова руда, медни, алуминиеви и оловно-цинкови руди, живак, каолин и др. Наричат Китай „минералогичния музей на Азия“. Големи са водните ресурси на страната. Те са основа за производството на електроенергия, поливното земеделие и вътрешното корабоплаване. Горското богатство е разнообразно – от иглолистни, смесени и широколистни гори на север до тропични гори на юг.

Население

Китай е най-многолюдната страна в света. Населението ù възлиза на около 1,4 млрд. души. Характерна особеност е неравномерното му разпределение. Почти 90% от него живеят в източните части на страната. Главните религии са конфуцианство и даоизъм (местни вярвания) и будизъм. Около 1/3 от населението живеят в градове. Над 40 града в страната са с милионно население (фиг. 23). Най-голям от тях е Шанхай. Страната е република.

Стопанството

на Китай е силно развито. Важна е добивната промишленост. На тази база се развива металургия – производство на метали, в което страната има древни традиции. Много добре е развито машиностроенето (фиг. 21). Тя е сред първите страни по производството на електроенергия. 3/4 от нея се получават от топлоелектрически централи (ТЕЦ) (фиг. 15).

Големи водноелектрически централи (ВЕЦ) са построени на реките Яндзъ и Хуанхъ. Традиционни са текстилната и хранителната промишленост (фиг. 20).

Земеделието е много важно за Китай (табл. 2). Зърнените култури и особено оризът заемат почти 80% от посевите (фиг. 19). В пустинните райони се отглеждат камили, а във високопланинските – якове. В южните и източните райони процъфтява бубарството. Благодарение на него още от древността се произвежда прочутата китайска коприна (фиг. 25). Риболовът в околните морета е с важно значение.

 

Транспорт

Сред водещите видове транспорт в Китай е железопътният (фиг. 17). Страната разполага с дълги речни водни пътища по големите реки. Въздушният и тръбопроводният транспорт придобиват все по-голямо значение (фиг. 18).

 

Туризмът

е с нарастващо значение за Китай. Посочете интересни туристически обекти в Китай. Китай има добре развити търговски връзки с много страни от света.

Столица

на страната е Пекин с население около 20 млн. души (фиг. 24). Други големи градове са Шанхай (над 20 млн. души) (фиг. 22), Гуанджоу, Сиан, Ченду и др. Открийте ги на картата.

Още нещо за...

Шанхай е разположен в устието на голямата китайска река Яндзъ. Името му буквално означава „на морето“. Той е най-големият икономически център на Китай. Представлява град провинция, подчинен пряко на правителството. Градът се слави с модерния си начин на живот и е символ на бързо развиващото се китайско стопанство. Тук са разположени офисите на всички световноизвестни фирми, представителствата на най-големите търговски компании. Градът преживява строителен разцвет. Израстват много нови модерни квартали, създават се паркове и зелени зони (фиг. 22).

Република КОРЕЯ

Страната заема южните части на Корейския полуостров в Източна Азия. Има излаз на Жълто и Японско море. Площта ù е сравнима с тази на България (около 100 000 2 ).

Природа.

Значителна част от страната е заета от планини и хълмисти плата. Източните и южните части са равнинни. Климатът на Република Корея е субтропичен. Горите покриват около 60% от площта на страната. Добиват се въглища, злато и др.

Население.

В страната живеят над 50 млн. души. Почти всички от тях са корейци. Близо половината от населението не изповядва религия. Будистите в Република Корея са около 1/4 от цялото население, а християните – близо 1/3. Страната е република.

Стопанство.

Република Корея е с едно от най-добре развитите стопанства в света. В страната има модерни производства, свързани с усвояването на Космоса, компютрите и биотехнологиите. Леката промишленост произвежда текстилни, шивашки, хранителни и други продукти. В модерните земеделски стопанства на страната се отглеждат различни култури (фиг. 33).

Транспорт и туризъм.

Добре развити са всички видове транспорт. Заради богатото си културно-историческо наследство и красивата си природа страната е посещавана от милиони туристи всяка година. Търговията е с важно значение. Страната има добре развити търговски връзки с много държави по света.

Столица

е град Сеул (с над 10 млн. жители) (фиг. 26), (фиг. 32). По-големи градове са Пусан (фиг. 27), Тегу и др.

 

ТУРЦИЯ

Турция се отличава с важно географско положение – територията ù е разположена на два континента. Площта на страната е над 780 хил. km2 , като малка част от нея попада в Европа. Подкрепете с примери това твърдение.

Природата

ù е разнообразна – низини, равнини, плата и планини, както и вулкани. Турция е богата на полезни изкопаеми: въглища, медни, железни руди, боксит, сяра и др. Климатичните условия позволяват развитието на земеделието. Горите заемат едва 1/4 от територията на страната.

Населението

на страната е около 80 млн. души. Преобладаващото население са турци, но в нея живеят и представители на други народи: кюрди, араби, арменци, гърци и др. Повечето хора изповядват исляма. Почти 3/4 от населението живеят в градовете. Страната е република.

Стопанство.

Турция е страна с бързо развиващо се стопанство. Важно място има добивната промишленост. Изградени са големи металургични заводи (фиг. 28). В земеделието водещо място заема растениевъдството. Развит е и риболовът.

Транспорт и туризъм.

 

Изградена е добра транспортна мрежа от шосета и железопътни линии. Най-голямо е международното пристанище в Истанбул. През последните десетилетия голямо значение придобива туризмът (фиг. 35), (фиг. 36), (фиг. 38), (фиг. 40). Важно място в стопанството на страната заема търговията. Какви стоки, внос от Турция, сте забелязали на нашия пазар? Страната внася нефт, хранителни продукти и др.


Столицата

Анкара (около 4,5 млн. жители) е разположена в азиатската част (фиг. 37). Най-голям град е Истанбул с около 17 млн. души (фиг. 34). Други големи градове са Измир, Бурса, Адана, Коня и др.

Още нещо за...

През последните няколко десетилетия в Турция бързо се развива туризмът, особено по средиземноморското крайбрежие. Тук основни курорти са Анталия, Мармарис, Бодрум, Кушадасъ и др. Благоприятните климатични условия, природните и културните забележителности, доброто обслужване са привлекателни за туристите. Особен интерес представляват Памуккале, историческата област Кападокия, руините на древните гръцки градове, традиционни занаяти (фиг. 39) и др.


Таблица 1 производство на промишлени стоки
ДържаваПроизводство
Япониякораби, автомобили, трактори, роботи (фиг. 10), изкуствени влакна, битова електроника и др.
Китайавтомобили, трактори, самолети, речни и морски кораби, локомотиви и вагони, електрони-ка 16и битова техника, изкуствени торове, химически влакна, пластмаси и др.
Република Кореякораби, автомобили (фиг. 31), електроника, електротехника и др.
Турцияавтомобили, трактори, вагони, кораби, електроуреди, килими, кожени изделия и др

Таблица 2 Земеделски дейности
Държава Разстениевъдство Животновъдство
Япония ориз, пшеница, соя, чай, захарно цвекло, зеленчуци и др. птицевъдство и свиневъдство и др.
Китай ориз, пшеница, царевица, слънчоглед, соя, памук, чай, плодове и зеленчуци и др. свиневъдство и овцевъдство (първо място в света), говедовъдство и др.
Република Корея ориз, ечемик, пшеница, бобови култури, соя, памук и др. птицевъдство, свиневъдство и гове-довъдство и др.
Турция пшеница, ечемик, памук, лешници (първо място в све-та), тютюн, грозде, цитрусови култури и др. говедовъдство, овцевъдство и козе-въдство, коневъдство и др.

Ключови думи:

географско положение, природни ресурси, население, стопанство, промишленост, земеделие, транспорт, туризъм, търговия, внос и износ, столица, големи градове

Въпроси и задачи:

1. Кои фактори допринасят за развитието на стопанството на изучените страни в Азия?

2. С какви природни ресурси разполагат тези страни?

3. Китай е сред водещите производители на електроенергия в света. Кой природен ресурс е необходим за това производство?

4. Какви особености откривате в географското положение на изучените страни?

5. Кои промишлени и земеделски стоки изнасят изучените страни за другите райони на света? Представете ги в таблица, схема или диаграмата.