28.Природата, населението и страните на Азия

ОБОБЩЕНИЕ

Задача 1.

Какво представлява и какво означава?

депресия:
мусони:
континентален климат:
вътрешноконтинентални пустини:
степи:
будизъм:
индуизъм:
свещенни градове:
Хималаи:
Гоби:
Арабия:
Байкал:
Яндзъ:

Ако се затруднявате използвайте речника и географската карта. Посочете на картата изброените географски обекти.

Задача 2.

По картата в атласа определете географското положение и границите на континента. Проследете условната граница между Азия и Европа. Отбележете в контурните карти обектите през които преминава.

Задача 3.

Препишете и попълнете таблицата за откриването и опознаването на континента Азия:

Кой?Кога?Какво
Вашку да Гама1498 г.Морски път до Индия


Задача 4.

На кое място по най-висока точка се нарежда Азия сред континентите?

На кое място по най-ниска точка се нарежда Азия?

На кое място по средна надморска височина е континентът Азия?

Използвайте диаграмите. (Данните за най-висока: най-ниска точка и средна надморска височина са с приближение.)

  

Задача 5.

Препишете и допълнете изреченията:

В континента Азия е разположена най-високата планина . ? .с най-висок връх . ? .– . ? .m: както и най-ниската депресия на Земята . ? . разположена на минус . ? .m.

Задача 6.

Избройте и запишете поне 9 географски рекорда на Азия. Посочете ги на картата. Подгответе презентация за тях с кратка информация за всеки.

Задача 7.

Препишете и попълнете таблицата за полезните изкопаеми на Азия:

Полезни изкопаемиНаходища в Азия


Задача 8.

Обяснете значението на следните фактори за климата и природата на Азия:

а) географско положение на континента;

б) водни басейни, океански и морски течения;

в) въздушни маси и ветрове;

г) релеф на Азия.

Задача 9.

На кои територии от Азия оказват влияние ветровете мусони? Изберете на картата верните отговори. Пояснете в какво се изразява то.

Задача 10.

Посочете по картата отточните области на Азия: най-големите реки и езера. Направете анализ на хидрограмата на р. Ганг по правилата за четене на хидрограма на с. 166.

Кои са причините за това разпределение на водите на реката през годината?

Задача 11.

Кои от посочените растения и животни са характерни само за континента Азия?

 
 

Задача 12.

По диаграмата определете кои са най-многобройните народи на Азия.

Задача 13.

Кои райони на континента се отличават с голяма гъстота на населението и кои са слабо заселени? Запишете ги в две колони. Кои са причините за неравномерното разпределение на населението?

Задача 14.


Разгледайте диаграмите и направете изводи за стопанството на Азия и отделни държави от Азия.

Задача 15.

Разпознайте знамената на държавите от Азия които изучихте.

Задача 16.

Характеризирайте с ключови думи изучените страни: Япония; Китай; Република Корея; Турция. Откривате ли прилики и разлики между тях?

Задача 17.

Кои са основните стоки които изнасят страните от Източна Азия?

Задача 18.

По какви признаци можем да групираме страните в Азия?

Запишете в тетрадките си примери за групите които се обособяват по отделните признаци.

Запишете за всяка от изпълнените задачи как преценявате че сте се справили:

1. Справям се без затруднение!

2. Справям се с малки трудности!

3. Имам нужда от помощ!