Географско положение, големина, брегове и опознаване на Северна Америка

Кое е общото и кое – различното в географското положение и бреговете на континента в сравнение с изучените континенти

Припомнете си как се определя географското положение на континент. Определете географското положение на континента Северна Америка. Използвайте картата от атласа. Сравнете го с географското положение на Южна Америка

Географско положение

Континентът Северна Америка се намира в Западното полукълбо спрямо Гринуичкия меридиан и в Северното полукълбо спрямо Екватора. В него се срещат всички климатични пояси с изключение на екваториалния. Континентът се пресича от Северната тропична окръжност и Северната полярна окръжност. Това разположение обуславя голямото разнообразие на природни зони – от влажни тропични гори до арктични ледени пустини.

Големина

Бреговата линия на континента е дълга над 75 000 km.

На изток и на север континентът е силно разчленен от многобройните острови, заливи, полуострови (фиг. 2.) На север островната част се обединява в Северноамериканския архипелаг. Остров Гренландия(2 175 000 km2) е най-големият остров на Земята (фиг. 5.)

Югоизточно от Северноамериканското крайбрежие са разположени Антилските острови (фиг. 4.) Посочете на картата в атласа по-големите от тях.

По-големи полуострови в Северна Америка са: на североизток – Лабрадор, на юг – Флорида (фиг. 1), на запад – Аляска и Калифорния. От заливите най-големите са: Хъдсънов залив, Мексикански залив, а от протоците: Дейвисов проток, Берингов проток.

История на откриването на континента

Първи в края на Х век норманите, предвождани от Ерик Рауди (Рижия), достигат до южните части на остров Гренландия (фиг. 3.)

През 1492 г. опитният моряк Христофор Колумб се отправя с три кораба през Атлантическия океан, търсейки път за Индия. Първият остров, на който попадат, е Сан Салвадор от групата на Бахамските острови. Датата е 12.10.1492 г. Колумб е уверен, че откритите земи са част от Индия. Затова и местното население е наречено от него индианци. Колумб предприема още три плавания до Америка, като открива нови земи, но до самата си смърт е уверен, че това е Индия. Спомнете си как Америка получава името си. Следва период на бърза колонизация на Америка. В средата на XVIII век руска експедиция начело с Витус Беринг достига до крайбрежието на Аляска, което впоследствие е колонизирано от Русия. През 1867 г. царското руско правителство продава Аляска на САЩ.

Ключови думи:

географско положение, големина, силно разчленени брегове, острови, полуострови, заливи, протоци, опознаване на континента, архипелаг

Още нещо за...

Най-големият остров на Северна Америка и на Земята – Гренландия, представлява обширна ледена пустиня, простираща се на повече от 2600 km от север на юг (фиг. 5.) Средната дебелина на ледената покривка е около 2300 m, а максималната достига до 3400 m. Най-високата му точка е вр. Гунбьорн (3700 m). Бреговата линия на Гренландия е силно нарязана от фиордите – дълги, вдадени в сушата тесни заливи, образувани от спускащите се ледници. Островът е населен слабо – около 60 000 души, предимно ескимоси.

Въпроси и задачи:

1. Опишете по картата географското положение на континента.

2. Как географското положение оказва влияние върху природата на континента?

3. Сравнете бреговата линия на Северна Америка с тази на Южна Америка.

4. На контурната карта на Северна Америка нанесете по-големите протоци, заливи, острови, полуострови на континента.

5. Потърсете информация за пътешествията на Витус Беринг. Подгответе кратко съобщение и го представете пред класа