8-Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка

Кои са характерните особеностите на релефа и полезните изкопаеми на Северна Америка?

Произход и формиране на съвременния релефа

(фиг. 1)

В миналото Северна Америка е била част от големия северен континент Лавразия. Основата на континента в източната и в северната част е изградена от най-старите скали на Земята. Тези части са стабилни и тук няма вулкани и земетресения. Ледниците, които са покривали големи територии в северните части на континента, са образували големи понижения в релефа. Те са достигали на юг до около 40° с.ш.

Характерни особености на релефа

Средната надморска височина на континента е 720 m (колкото е и на нашата Стара планина). По този показател той е на 4-то място след Антарктида, Азия и Африка.

По отношение на особеностите на релефа Северна Америка се разделя на три части:Западна, Средна и Източна.

Западна част.

Тя е високопланинска. Тук са разположени най-високите планини на континента – Кордилерите. Маккинли

В северната им част се намира и най-високият връх на Север-на Америка – Денали (6190 m) (фиг. 3). Кордилерите са младообразувани планини и са с почти еднаква възраст с планините в Южна Америка (Андите). В северната им част има области с вечни снегове и ледници, които на места достигат брега на Тихия океан (фиг. 1). Тези планини се простират от север на юг успоредно на тихоокеанския бряг. Най-източните части на Кордилерите са известни като Скалисти планини (фиг. 4). Склоновете на Кордилерите са стръмни, билата – назъбени с високи върхове, поради което са труднопроходими. Между веригите се разполагат просторни плата (фиг.5).

В Кордилерите вулканската дейност продължава и до днес. Високи конуси на угаснали и действащи вулкани има в полуостров Аляска, в южните части на Кордилерите (фиг. 7) и др. Тук се намират най-дълбоката депресия в континента (–85 m под морското равнище) – Долината на смъртта (фиг. 6) и величественият Гранд Каньон.(фиг. 8)

Скаалисти планини

Средна част.

Тя е разположена на изток от Кордилерите. Големите равнини представляват преходната ивица между Западната и Средната част. Хълмистият характер на релефа и многобройните плитки езера на север са в резултат на действието на ледниците в миналото. На юг се простира Мисисипската низина. Тя е запълнена със съвременни наноси на реките, преминаващи през нея, които я правят една от най-плодородните низини на континента (фиг. 9).

Поречието на Мисисипи

Източна част.

Тя е заета от планините Апалачии крайбреж-на низина. Апалачите са сравнително стари по произход. Билата им са заоблени, склоновете – полегати, което ги прави леснопроходими. Най-високият им връх е Мичъл (2037 m) (фиг. 13). В южната част на планините се намира най-дългата пещера на Зе-мята – Мамутовата, чиито разклонения достигат обща дължина около 250 km (фиг. 14). Някои от антилските острови са с вулкански произход (фиг. 2).

Полезни изкопаеми

По картата от атласа посочете кои полезни изкопаеми се срещат в континента.

Изкопаеми горива.

Добив на въглища в Апалачите

С най-важно значение са въглищата в Апалачите (фиг. 12), басейна на р. Мисисипи и Кордилерите. Най-значителните находища на нефт и природен газ са в Мисисипската низина, крайбрежието на Мексиканския залив, Големите равнини (фиг. 15) и Аляска (фиг. 11).

Рудни полезни изкопаеми.

Големи находища на железни руди има в полуостров Лабрадор, Апалачите и остров Куба. Медни (фиг. 10), оловно-цинкови и златни руди са разкрити в Скалистите планини (фиг. 16), на полуостров Аляска. В южните части на Кордилерите има големи находища на сребро.

Нерудни полезни изкопаеми.

Готварска сол се добива в Големите равнини и Мексиканския залив (фиг. 17) Фосфорити има на полуостров Флорида, а сяра – във вулканските (фиг. 18) райони Полезните изкопаеми в континента са основа за развитието на стопанствата на отделните страни.

Добив на сол

Ключови думи:

релеф, Лавразия, високи планини, ниски планини, равнини, низини, вулкански конуси, депресия, плата, ледници, полезни изкопаеми

Любопитно

Големият каньон на р. Колорадо е едно от природните чудеса на Земята. Дължината му достига около 320 km, а дълбочината – до 1800 m. На места бреговете на каньона са отдалечени един от друг на около 25 km. През 1521 г. пръв испанският капитан Лопес вижда величието на тази чудна речна долина и дава името Гранд Каньон – „голямата тръба“, име, запазено и до днес. Но едва през 1869 г. американският учен Джон Пауел пропътува с лодка каньона на Колорадо и дава първте научни сведения. От 1919 г. каньонът е обявен за национален парк (фиг. 8)

Добив на сяра

Въпроси и задачи:

  1. Сравнете планините Апалачи и Кордилери по произход и характер на релефа
  2. Проследете по картата как се променя релефът на Северна Америка по 40-ия паралел. Какви планини, плата и низини пресича той?
  3. Припомнете си какво представляват литосферните плочи. Какъв тип релеф се формира на границите между тях?
  4. Проучете какви форми на релефа са образувани от външните земни сили и днес те се посещават от много туристи.
  5. Нанесете на контурната карта основните форми на релефа и полезните изкопаеми, характерни за тях