ПРИЛОЖЕНИЕ

Територия население и столици на някои страни

Страна Територия
(хил. кв.км)
Население
(мил. души)
Столица
в Азия
Индия32881326,80Ню Дели
Индонезия1805260,58Джакарта
Китай95971382,32Пекин
Турция77980,79Анкара
Япония378126,38Токио
Република Корея11050,67Сеул
в Северна Америка
Канада997636,62Отава
Куба11111,03Хавана
Мексико1958121,73Мексико
САЩ9809326,47Вашингтон
в Южна Америка
Аржентина276744,27Буенос Айрес
Боливия109910,80Ла Пас
Бразилия8512211,24Бразилия
в Африка
Египет100188,48Кайро
Нигерия924182,20Абуджа
РЮА122154,49Претория
в Австралия и Океания
Австралийски
съюз
771324,02Канбера
Нова Зенландия2704,66Уелингтън

Как се характеризира форма на релефа

1.Разположение на земната форма спрямо други географски обекти;

2. Произход на формата – под действие на кои земни сили се е оформила;

3. Характерното за външния вид на земната форма;

4. Височината на формата;

5. Нейното значение за стопанската дейност на хората.

Как се определят географско положение и граници на континент

1.Използвайте природната карта на света.

2. Определете разположението на континента спрямо Екватора, Гринуичкия меридиан, Северната и Южната тропична окръжност, Северната и Южната полярна окръжност.

3. Определете с кои океани граничи.

4. Определете с кои континенти граничи и чрез кои обекти – морета, протоци, провлаци.

5. Припомнете си големината на континента.

Как да четем климатограма

1. Прочетете името на станцията най-отгоре.

2. Открийте числата на втория ред. Те означават географските координати и надморската височина на станцията.

3. Вижте трите числа в правоъгълничетата на третия ред. Първото число означава колко е средната годишна температура. Втората стойност показва колко е разликата в температурата на най-топлия и най-студения месец, наречена температурна амплитуда. Третото число показва годишна валежна сума.

4. Проследете червената линия. Тя показва как се изменя температурата през различните месеци.

5. Проследете сините стълбчета. Те показват кога валят най-много и кога най-малко дъждове.

Как да характеризираме климатичен пояс

Определете по климатичната карта:

1. Кои територии обхваща, в какви географски ширини е разпространен?
2. Кои въздушни маси определят климата на този пояс?

Определете по климатограмата:

3. Каква е средногодишната температура?
4. Каква е годишната температурна амплитуда?
5. Каква е годишната сума на валежите?

По линията на изменение на температурите:

6. Кой е най-топлият месец и кой е най-студеният?
7. До какви стойности достигат най-високите температури и най-ниските?

Определете по стълбчетата, показващи изменeнието на валежите:

8. През кой месец вали най-много и кога – най-малко?
9. Какво е количеството на валежите през най-валежния месец?

Как се характеризира река

1. Определете коя река ще характеризирате.
2. Открийте я на картата, каква е дължината и.
3. Откъде извира?
4. Проследете нейното течение до устието.
5. Определете вида на устието – делта или естуар.
6. Кога е периодът на пълноводие и на маловодие?
7. Каква е площта на водосборния и басейн?
8. Кои са най-големите и притоци?
9. Как се използват водите на реката?

Как се характеризира природна зона

1. Географско положение.
2. Особености на релефа, климата, водите, почвите
3. Характерни растителни и животински видове
4. Въздействие на човека върху природната зона или област.

Как се изучава населението на континент

1. Брой на населението;
2. Гъстота;
3. Разпределение;
4. Състав на населението;
5. Бит и култура на населението

Как да изчисляваме средната гъстота

1. Запишете БРОЯ на населението (хората) и ПЛОЩТА (хил. km2, млн. km2).Ако вашата класна стая е с размери 6 m дължина и 5 m широчина, а вие сте 30 седмокласници в клас, нека изчислим колко е гъстотата на хората в нея.
2. Разделете броя на хората на дадената площ

Четене на профил на релефа

I.Какво е профил на релефа

Профилът на релефа представлява напречен разрез на формите на релефа . Той показва:
1 . Надморската височина на формите на релефа в метри, мащабно намалени и нанесени на вертикална ос;
2 . Обхвата на профила в километри, нанесе-ни на хоризонтална ос, мащабно намалени .Ако разрежем мислено Южна Америка, ще получим линия, която ни показва как се променя релефът на континента

II.Как се чете профилът на релефа

1. Посочете мястото, където е направен профилът – по кой паралел или меридиан .

2. Определете посоката на разреза на профила – север – юг или запад – изток .

3. Определете дължината на профила в километри .

4. Определете абсолютната височина на най-високата точка на профила .

5. Определете най-ниската точка на профила и надморската ù височина .

6. Определете относителната височина на най-високата точка спрямо най-ниската