Създаване и укрепване на Дунавска България

През втората половина на VII в. древните българи, предвождани от третия Кубратов син – хан Аспарух, достигнали до Балканския полуостров. Там вече живеели много славянски племена.

Създаване на Дунавска България от хан Аспарух

Аспаруховите българи се заселили в областта Онгъл (при делтата на р. Дунав), която станала новият им държавен център. Те се превърнали в заплаха за византийските крепости по р. Дунав и Черноморското крайбрежие. През пролетта на 680 г. българите стигнали чак до Константинопол. В отговор на дръзкото нападение император Константин IV организирал голям по-ход по суша и море. В битката при Онгъла хан Аспарух нанесъл тежък удар на ромеите.

След победата българите преминали р. Дунав и завладели областта до Стара планина (виж картата на с. 18). Хан Аспарух сключил съюз с князете на славянските племена, които обитавали тези ромейски земи. Те признали него-вата върховна власт, но запазили самоуправлението си. Положило се началото на Дунавска България. Българи и славяни се обединили срещу общата опасност от съседите си. Продължили с успех войната с Византия. През 681 г. император Константин IV сключил мирен договор с хан Аспарух. Империята признала новата държава и се задължила да ѝ плаща ежегоден данък.

Договорът с Византия

„След като българите се разширили в тези места, възгордели се и започнали да нападат и да поробват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Принуден от това, императорът сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък за срам на ромеите заради многото ни грехове. Защото чудно бе за близки и далечни да слушат, че този, който е направил свои данъкоплатци всички – на изток и на запад, на север и на юг, – да бъде победен от този новопоявил се народ.“

По „Хроника“, Теофан Изповедник, IX в

Как авторът си обяснява българските успехи?
Защо сключването на договора с българите било срам за ромеите?

Продължило изграждането на общата държава. Важни за това били дър-жавническият опит и войската на българите, както и вече очертаната племенна територия на славянските племена. Българските знатни родове, наследници и продължители на държавната традиция на Старата Велика България, поели управлението на страната.

Хроника на първите български владетели

„Авитохол (Атила) живя 300 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена в годината на змията, месец девети. Ирник живя 150 години. Родът му Дуло. A властта му е дадена в годината на змията, месец девети. Гостун – този бе наместник 2 години. Родът му Ерми… Курт (Кубрат) управлява 60 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена в годината на вола... Безмер – 3 години. Родът на този – Дуло. А властта му е дадена в годината на вола... Тези петима князе управляваха оттатък Дунава 515 години с остригани глави. И после премина отсам Дунава княз Исперих (Аспарух). Същото е и досега.

По „Именник на българските ханове“, VІІІ в.

Откъде, според текста, води началото си родът Дуло?
Кои събития се разграничават в историята на древните българи с изразите „оттатък Дунава“ и „отсам Дунава“?

По-късно ханската резиденция Плиска станала столица на общата държава. Славяните поели защитата на старопланинските проходи, а българите – охраната на североизточните земи. Дунавска България била първата трайна държава, възникнала върху територията на Византия. Местоположението ѝ отредило през Средновековието важна роля в отношенията между европейския Изток и Запад (виж картата на с. 18).

Укрепване на Българското ханство при хан Тервел

Аспаруховият син – хан Тервел, продължил укрепването на ханството. Той се проявил като ловък дипломат, когато през 705 г. помогнал с войска на прогонения от Константинопол император Юстиниан ІІ да си върне трона. Като отплата императорът провъзгласил хан Тервел за кесар и отстъпил на България важната област Загора – първото териториално разширение на българската държава на юг от Стара планина (виж картата на с. 18). Триумфът на Българското ханство бил увековечен във величествения скален релеф на Мадарския конник.

През 716 г. хан Тервел сключил договор с Византия, с който за пръв път се уточнявали условията за търговия между двете държави. През 717 – 718 г. българска армия заедно с ромеите разгромили арабите при Константинопол. Управлението на хан Тервел утвърдило България като независима европейска държава.

Създадената през 681 г. Дунавска България е сред най-старите държави в Европа. Хан Аспарух отвоювал земите ѝ от Византия и я изградил в съюз със славяните. Хан Тервел бил умел дипломат и държавник, който си спечелил славата на спасител на Европа от арабското нашествие.

Речник

кесар – най-високата титла във Византия след тази на императора; хан Тервел бил единственият чужд владетел, който я получил

Мадарския конник

Величественият скален релеф се издига на около 20 м височина. На него са изобразени конник, куче и лъв. Има и надписи на гръцки език. Конникът, който е направен в реален размер, пробожда с копие по-вален на земята лъв. Учените предполагат, че на релефа е изобразен хан Тервел. Мадарският конник станал символ на държавното култово средище Мадара, което се намирало в близост до столицата Плиска.

Въпроси и задачи:

  1. Кои били причините и последиците от създаването на Дунавска България?
  2. Как била организирана държавата?
  3. Кои действия на хан Тервел доказват, че той е бил ловък дипломат?
  4. Потърсете с помощта на интернет информация и изгответе в електронен вид кратко описание на битката при Онгъла.