13.Славянският свят и делото на светите братя Кирил и Методий

През ІХ – Х в. в Централна и Източна Европа били създадени нови трайни славянски държави. За да се приобщят към християнска Европа, те трябва-ло да се покръстят

Славянският свят между Рим и Константинопол

Славяните обитавали огромна част от Централна и Източна Европа. Въпросът кой ще ги покръсти, станал основен в съперничеството между Рим и Константинопол. Византия отдавна се готвела за този момент. В земите ѝ от векове живеели славяни и опитът да ги покръсти, показал, че това може да стане на говоримия от тях език. В това начинание успели двамата братя Кирил и Методий . През 855 г. те съставили славянската азбука, наречена глаголица

 

Мисията на славянските първоучители Кирил и Методий във Великоморавия

В началото на ІХ в., пред заплахата от Франкската империя, княз Моймир обединил словаци и моравци в една държава – Великоморавия. Той приел християнството от папата. За да спре немското духовенство, което проповядвало на латински език, новият княз Ростислав се обърнал през 862 г. към Византия. Поискал духовници, които да извършват богослужението на славянски език. Мисията била възложена на Кирил и Методий.

Във Великоморавия двамата братя превели Библията и други богослужебни книги на славянски, проповядвали и обучавали ученици. Те защитили славянските букви от нападките на немското духовенство. При посещението си в Рим през 867 г. получили и признанието на папата. Кирил починал в Рим, но Методий продължил да отстоява делото им във Великоморавия. След смъртта му немското духовенство възстановило влиянието си в страната. Учениците на двамата братя били прогонени от Великоморавия, която скоро след това се разпаднала.

Новите славянски държави

Свои държави в Централна Европа създали и чехи, и поляци. В края на ІХ в. немското духовенство покръстило чехите, а през 966 г. – и полския княз Мешко. През 1000 г. Полша извоювала архиепископия, независима от немското духовенство. Наследникът на Мешко – Болеслав І Храбри, получил и титлата крал.

Държави възникнали и сред южните славяни. Хърватите успели да от-хвърлят властта на немските херцози и през 925 г. приели християнството и покровителството на Римския папа. В съседните сръбски земи съществува-ли няколко независими княжества. Те били покръстени от Константинопол.

През втората половина на ІХ в. се появили държавни центрове и сред източните славяни. Един от вождовете на викингите – Рюрик, основал гр.Новгород, а друг – гр. Киев на р. Днепър. През 882 г. князът на Новгород Олег завладял Киев и създал нова славянска държава – Киевска Рус. Тя бързо увеличавала територията си, присъединявайки нови славянски племена. През 988 г. княз Владимир приел християнството от Константинопол.

През ІХ – Х в. чехи, моравци, поляци, хървати, сърби и руси създали свои държави. Те се покръстили във време на остро съперничество между Рим и Константинопол. Братята Кирил и Методий създали славянската азбука. Делото им довело до раждането на нова култура в Европа – славянската.

Речник

архиепископия – голяма църковна област, която се управлява от архиепископ
викинги – племената, които населявали Скандинавския полуостров, предци на днешните датчани, шведи, норвежци и исландци; на Запад ги наричали нормани (букв. „хора от севера“); в Русия им дали името „варяги“

Защита на славянските букви

„Когато философът Константин беше във Венеция, епископи, попове, монаси заговориха за триезичната ерес:

– Ние знаем само три езика, с които е достойно да славим Бога в книгите: еврейския, гръцкия и латинския. Философът им отговори: – Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? Също тъй и слънцето не свети ли еднакво на всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика и като повелявате, щото всички други народи и племена да бъдат слепи и глухи?

По „Пространно житие на св. Кирил“, ІХ в

Какво представлява „триезичната ерес“? Защо авторът е нарекъл тези схващания „ерес“?
Какво право на народите защитава Константин-Кирил Философ и с какви аргументи?

Св. Св Кирил и Методи

Те били родени в Солун в семейството на помощник-управителя на града. Владеели от-лично славянския език. По-големият, Методий, станал управител на област, а по-късно се оттеглил в манастир. Константин (познат с монашеското си име Кирил) още 13-годишен постъпил в Магнаурската школа в Константинопол – най- прочутото по онова време висше училище в Европа. Заради своята образованост получил прозвището Философ. С просветителската си мисия във Великоморавия двамата братя създали основите на славянската култура. Църквата ги провъзгласила за светци, а през 1980 г. папа Йоан Павел ІІ – за светци – покровители на Европа.

Въпроси и задачи

  1. Защо славяните били в центъра на съперничеството между Рим и Константинопол?
  2. Проследете процеса на създаване и покръстване на славянските държави.
  3. Представете делото на св. св. Кирил и Методий по следните показатели: кога и къде са живели; в коя област на културата се изявяват; каква е същността на тяхното дело и какво е неговото значение за славянския свят.