21.Християнската църква (VІІ – ХІ в.)

През Средновековието Църквата била най-важната институция и за хората, и за държавите. Тя се грижела за „Божия мир“ на земята, поддържала светската власт, влияела върху образованието и културата.

Църквата в живота на човека

Църквата проповядвала, че спасението на човека е възможно само чрез вярата му в Бога (фиг.1). Затова хората следвали наставленията на духовниците и участвали в живота на християнската общност. Църквата изграждала представата им за света, за грях и опрощение (фиг.6). Тя съпътствала човека от раждането до смъртта му. С тайнството кръщение новороденото дете се приобщавало към вярващите. Грижата за християнското възпитание поемали родителите му. Човекът получавал опрощение на греховете си от Църквата (фиг.4).

Покръстителската дейност на Църквата

Основна задача на Църквата била разпространението на вярата, осъществявано от двата духовни центъра Рим и Константинопол. На Запад св. Патрик (фиг.2) разпространил християнството в Ирландия, а св. Бонифаций – сред германските племена на изток от р. Рейн. През IX – Х в. били покръстени славяните. На Изток Византия се стремяла с помощта на Църквата да разпространи наред с християнството и своето духовно и политическо влияние сред новопокръстените народи. Докато на Запад в проповедите се използвал само латинският език, то Константинополската патриаршия допускала това да става и на народните езици. Най-успешна била мисията на светите братя Кирил и Методий.

Църквата в борба с иконоборството

Църквата постоянно следяла за чистотата на вярата и се борела с ересите. През VІІІ в. във Византия се появила нова ерес – иконоборството. Нейни последователи били самите василевси, които я превърнали в политика на държавата (фиг. 5). Иконоборците не одобрявали рисуването на икони (фиг. 3), почитането на които смятали за идолопоклонство. Императорите иконоборци отнели богатствата на Църквата и разрушили много манастири. Римският папа също бил замесен в този източен спор и подкрепил иконопочитателите. През 843 г., след повече от 100-годишна борба, Константинополската патриаршия възстановила почитането на иконите.

фиг. 3

Спор за иконите, византийска миниатюра, ХІ в.

  • Коя е централната фигура в спора за иконите?
  • Какво действие извършва един от еретиците с образа на Христос?

Разделяне на Християнската църква

Първоначално Римският папа и Константинополският патриарх действали като представители на единната християнска общност, въпреки че нямали пълно единство по някои религиозни въпроси. Отношенията им се влошили по време на покръстването на славяните. Основният проблем между тях обаче бил стремежът към първостепенна роля в християнския свят. Константинопол не приемал папските претенции за върховна власт над останалите Църкви. Вследствие на всичко това през 1054 г. Християнската църква се разцепила. Обособили се два християнски свята – православен и католически, които поели по свой път на политическо и културно развитие. Католицизмът обхващал предимно християните от Запада, а православието включвало Византия и народите от нейната общност – българи, сърби, руси.

През Средновековието Църквата се ползвала с неоспорим авторитет. Тя успяла да наложи влиянието си над редица народи, но не се справила с вътрешните си спорове. През ХІ в. единната християнска общност се разделила.

Речник:

тайнство – ритуални действия на свещеника, чрез които вярващият получава божествена благодат; такива тайнства са кръщението, бракът, причастието (напомняло на вярващите за жертвата на Христос за хората), покаянието и др.
православие – след 1054 г. изповеданието на повечето от християните в европейския Изток, изпитали духовното влияние на Византия; Православната църква се състои от няколко самостоятелни патриаршии и архиепископии.
католицизъм – след 1054 г. изповеданието на всички християни, които приемат Римския папа за свой духовен глава. През Средновековието това били повечето от народите в европейския Запад.

Св. Патрик покровителя на Ирландия

Той бил роден в Британия. Предполага се, че е живял през V в. Патрик пътувал из Ирландия, за да проповядва. Прочул се с прогонването на змиите в морето и с използване на детелината (едно от най-често срещаните растения в страната) при обяснението на триединството на Бог – както детелината имала три листенца, така и Бог имал три лица: Отец, Син и Свети Дух. Денят, на който починал – 17 март, се отбелязва от ирландците по целия свят с паради и шумни празненства. Той е и официален празник на Ирландия.

Какъв трябва да бъде истинският християнин?

„Християнинът трябва да носи евтини дрехи, според нуждите на тялото си. Той не трябва да консумира нищо извън това, които му е необходимо. Той не трябва да се стреми към почести или винаги да иска да е на първо място. Всеки трябва да поставя останалите хора над себе си. Той трябва да е покорен. Той не трябва да ламти за пари, нито да трупа ненужни неща, от които няма полза.“

По „Писма“, св. Василий Велики, ІV в.

Въпроси и задачи

1. Отговорете писмено в тетрадките си на въпроса „Каква била ролята на Църквата в живота на хората през Средновековието?“, като ползвате следните опори: Какви ценности и представи за света изграждала Църквата у вярващите? Как семейството било обвързано с нея? Как Църквата присъствала в живота на хората от раждането до смъртта?
2. Посочете примери за светци покръстители в Европа и народите, с които се свързва тяхната дейност.
3. С какво иконоборството заплашило влиянието на Църквата в християнския свят?
4. Защо в средата на ХІ в. Християнската църква се разделила на две?