Романско и готическо изкуство

Най-важната сграда през епохата на Средновековието бил храмът – домът на Бога. Промените в архитектурата на църковните сгради и на тяхната украса давали отражение и върху всички останали здания. В европейския Запад се различават два стила в архитектурата и изкуството.

Романското изкуство

Изследователите наричат архитектурата на XI – XII в. "романска", т.е вдъхно-вена от римската, но различна от нея. Този стил обхванал европейския Запад. Романските сгради били масивни и приличали на крепости. Така те внушавали сигурност, която била така необходима през Средновековието. Акустиката в храма била великолепна.

План на храма

Ключов елемент в основата на романските църкви бил латинският кръст, съставен от централен кораб (продълговато помещение, ограни чено с редица от колони) 1; два странични 2 и 3; един хоризонтален 4

Елементи на сградата

А)кула – камбанария – обикновено имала квадратна форма. Б) Арки – използвали се за вътрешно оформление и като носещи елементи. В) Тесни прозорци – изграждали ги рядко.

Украса на храма:

Рисунки и скулптури, свързани с библейски сюжети

Стенописи: Сюжетите били вдъхновени от Библията. Стените и сводовете били украсени със стенописи. Липсвали им перспектива и дълбочина, но били много изразителни. Образът на Христос Вседържител присъствал често в изображенията

Смъртта на светеца, стенопис от църквата "Св. Мартин", ХІІ в., обл. Каталуния (дн. Испания)

Скулптури: Сцени от Евангелието били често използвани в украсата на фасадата, входовете и колоните на църквата. Върху капителите били изобразявани растителни мотиви и митични животни.

Самсон убива лъва, изображение върху капител, манастир "Сан Кугат", ХІІ в., обл. Каталуния (дн. Испания)

Готическото изкуство

Намаляването на вълната от нашествия и политическата стабилизация, разцветът на градовете и натрупването на средства, както и про-мените в Църквата довели до появата на нов стил в църковната архитектура. В периода XII – XV в. романският стил бил заменен от готиката. Този стил се отличавал с по-омекотени форми и търсене на повече светлина. Устремените към небето готически кули внушавали на вярващия усещане за издигане към Бога. Готическите катедрали били най-представителните религиозни сгради от тази епоха. Те били с внушителни размери и някои се строели в продължение на столетия.

План на храма:

той запазил традиционната за романския стил форма на кръст. Съставен от централен кораб 1 и странични кораби 2 и 3; в апсидата (полукръгла ниша в стената) 4, където се намирал олтарът, имало поредица от малки ниши 5

Елементи на сградата:

Розета – огромен кръгъл прозорец с витраж, който украсява главната фасада на храма

Две кули на фасадата. Б) Контрафорси – прикрепени за стената, усилват стабилността на сградата. В) Розета. Г) Островърха арка. Д) Огромни прозорци

Украса на храма: Бил украсяван с цялото великолепие, което християните можели да предложат

Скулптури: Те придoбили още по-голямо съвършенство, а преобладаващ образ бил този на Св. Богородица

Витражи: Върху прозорците били изрисувани сцени от Библията или гео-метрични мотиви.

Девата с Младенеца, скулптура, ХІІІ в., катедрала "Нотър Дам", Париж

Благовещение, витраж, ХІІІ в., катедрала "Нотър Дам" в Шартър (дн. Франция)

Показатели за сравнениеРоманско изкуствоГотическо изкуство
Време, в което се развива
Общ вид на сградата: размери; план; основни конструктивни елементи
Украса
Въздействие върху вярващите