34.Европа се отваря към света (XIV – XV в.)

През XIII и XIV в. градовете в Северна и Централна Италия постигнали забележителен разцвет. Богатите им жители започнали да проявяват интерес към римската култура и история. Било поставено началото на нова епоха в европейската история – Ренесанса.

Епохата на Ренесанса

Увеличаването на производството, развитието на търговията и появата на първите банки в Италия довели до стопанско и политическо издигане на редица градове, като Флоренция, Венеция, Генуа, Милано и Рим. Нараснала ролята им в политическия живот, повишило се и самочувствието на жителите им. Те се смятали за наследници на римската цивилизация и започнали да проявяват интерес към нейната култура и история. Началото на Ренесанса било поставено в италианския град държава Флоренция (фиг. 3) . Този град бил управляван от богатото семейство Медичи. По времето на Лоренцо Медичи, наречен Великолепни, който бил и учен, и покровител на хората на изкуството, градът преживял истински стопански и културен разцвет.

(фиг. 3) Центърът на ренесансова Флоренция, реконструкция

През ХV в. в Европа се появили градове с нов облик. Улиците станали прави и по-широки. Цели квартали били разрушени, за да могат карети и пешеходци да се движат по-лесно. Там, където се събирали главните улици, строели площади, дворци (от итал. палацо) и катедрали. Град Флоренция бил символ на новия градски пейзаж през Ренесанса.

През тази епоха античната цивилизация се превърнала в идеал. Ренесансовите творци се стремели да възродят начина на живот и културата на древните гърци и римляни. Помогнали им мнозина образовани ромеи, които потърсили убежище в Италия. Те донесли със себе си значими образци на античната литература и наука. Ренесансовите творци и учени поставили човека в центъра на своите произведения и открития. Те започнали да се наричат хуманисти (от лат. "човечност"). Отдавали голямо значение на знанието, таланта, чувствата и доброто образование.

Разцвет на литературата, изкуството и архитектурата

(фиг. 1) Данте Алигиери (1265 – 1321)

Портретът на великия поет е нарисуван от друг прочут ренесансов творец – Сандро Ботичели (1445 – 1510).

Новата епоха започнала с творбите на флорентинския поет Данте Алигиери (фиг. 1) . В своята "Божествена комедия" той пътувал из Ада, Чистилището и Рая. Там се срещал както с отдавна починали личности, така и със свои съвременници. В Рая го придружавала неговата любима Беатриче – символ на чистата любов. Друг италианец – Франческо Петрарка, за първи път в литературата създал образа на човек, който свободно говори за своите душевни преживявания. Той възпял в стихове несподелената си любов към красивата Лаура. В "Декамерон" Джовани Бокачо разказал сто забавни и поучителни истории. Героите в тях се проявявали като свободни и предприемчиви хора, господари на собствения си живот. Данте, Петрарка и Бокачо пишели на родния си език – италиански. Последвали ги и други. В резултат на това през Ренесанса литературните произведения станали достъпни за повечето хора.

Новите възгледи в културата и отношението към човека се отразили и в творчеството на художниците. Съвременникът на Данте – Джото, създал нов стил в живописта. В пресъздадените от него библейски сцени всяка фигура била изпълнена с движение, а Исус бил представен като обикновен човек (фиг. 4) . Флорентинският художник Мазачо въвел перспективата и направил образите си обемни и много по-реалистични. Сандро Ботичели пък възродил сюжетите от античната митология (фиг. 5) . Развил се и портретният жанр. В картините се появили пейзажи, близки до реалните, като фон започнали да се използват и сцени от градския живот.

(фиг. 2) "Пиета", скулптор Микеланджело, ХV в.

Един от шедьоврите на Микеланджело (1475 – 1564). Представя характерна тема в християнското изкуство – Дева Мария държи своя мъртъв син Исус Христос, токущо свален от кръста. Тази тема в изкуството се нарича "пиета"

За първи път през Ренесанса скулпторите Донатело и Микеланджело (фиг. 2) създали статуи за украса на градските площади, които можели да се гледат от всички страни. В своите произведения те въплътили образа на хармоничния човек. Най-голяма популярност през Ренесанса достигнал с всестранното си творчество Леонардо да Винчи (фиг. 6) (фиг. 7) (фиг. 8) .

(фиг. 7) Леонардо да Винчи (1452 – 1519)

Леонардо започнал кариерата си като художник във Флоренция. И до днес хората се удивляват на загадъчната усмивка на "Мона Лиза". Друг негов шедьовър е "Тайната вечеря". Освен велик художник той бил също и учен, и изоб ретател. Проектирал крила, като се надявал, че с тях човек ще полети. Леонардо оставил чертежи на редица машини, които се стрували фантастични на неговите съвременници, а днес вече са реалност.

Ренесансовите идеи намерили приложение и в архитектурата. Развитието на математиката и техниката позволило на Филипо Брунелески да построи сложни и красиви сгради (фиг. 9) . Архитектурата започнала да придо-бива светски характер.

(фиг. 9) Катедралата "Санта Мария дел Фиоре", Флоренция (дн. Италия), съвременен изглед

Тя била строена в продължение на повече от век. Преводът на името на една от най-големите катедрали в Европа е "Дева Мария на цветята". Нейният купол е дело на Филипо Брунелески (1377 – 1446).

Откриване на нови светове

Разпространението на идеите на хуманистите и развитието на науките в европейския Запад съвпаднали със започналите в края на XV в. Велики географски открития. Основната причина за тях били османските завоевания в Източното Средиземноморие, които затруднили европейските търговци. Затова някои монарси финансирали морски експедиции, които да открият нови пътища до Индия и Китай. В същото време подобренията в картографията, въвеждането на компаса и създаването на нов тип кораб – каравелата, позволили на европейските мореплаватели да предприемат смели пътешествия. Първи били португалците, които стигнали до най-южната точка на Африка, нос Добра Надежда. След тях били испанците. През 1492 г. техните владетели завършили Реконкистата (фиг. 11), изгонили мюсюлманите от Пиренейския полуостров и насочили поглед към откриването на нов път за Индия. С тяхна помощ генуезецът на испанска служба Христофор Колумб осъществил легендарното си плаване през Атлантическия океан и достигнал до Америка . В следващите десетилетия европейците открили много непознати им земи и променили представата за света.

(фиг. 11) Реконкистата на Пиринейския полуостров

Християнските държави в северната част на Пиренейския полуостров започнали Реконкистата през XI в. Повратен момент в нея бил разгромът на мюсюлманите през 1212 г. в битката при Лас Навас де Толоса. Оформили се три силни християнски държави: Португалия, Кастилия и Арагон. През XV в. кралицата на Кастилия и кралят на Арагон се оженили и така обединили Испания. През 1492 г. те превзели Гранада и сложили край на мюсюлманската власт на полуострова.

Промени в обществото

През XIV – XV в. в Западна Европа настъпили големи промени в стопанството, културата, техниката и политиката. Бил осъществен напредък в обработването на метали, в производството на лекарства и уреди за наблюдение, в тъкачеството. Буржоазията натрупала големи богатства и оспорила политическата власт на аристокрацията. Представители на буржоазията влезли в английския Парламент и в Генералните щати във Франция. Банкери и богати търговци взели властта в много италиански градове. Те били носители и на ренесансовите идеи. В средата на XV в. Йохан Гутенберг изобретил печатната преса (фиг. 10) . Появата на книгопечатането направило книгите по-евтини и достъпни. Чрез тях разпространението на новите знания и идеи станало по-бързо и всеобхватно.

Въвеждането на барута, появата на пушките и оръдията, на каравелата и компаса направили от държавите в Западна Европа водещи военни сили и откривателки на нови земи. През следващите столетия те наложили своето стопанско, политическо и културно господство над голяма част от света.

През ХV в. италианските градове се превърнали в люлка на нова историческа епоха – Ренесанса. Тя родила шедьоври на изобразителното изкуство и на литературата, в центъра на които бил човекът. Буржоазията оспорила политическата власт на аристокрацията. Великите географски открития довели до създаването на свят, доминиран в политическо и културно отношение от държавите в Западна Европа.

От тате:

Османското теократично общество подтискало развитието на науката и изкуствата. То спомогнало за развитието на Ренесанса на запад чрез износ на умове от бившата Византийска империя. От посещението ни в Боянската църква знаем че наченки на ренесанса са открити именно на изток почти два века преди началото му на запад. За съжаление османското владичество прекъсва развитието на този напредък у нас. Това е една от най- големите беди които се случват на народите на балканския полуостров. Това негативно наследство дава отражение на живота ни до днес.
За да разбереш колко важно нещо е ренесанса разгледай внимателно изображенията от този урок и предишните уроци. Виж ренесансовата катедрала колко е шарена и весела. Виж разликата в изобразителното изкуство. Какъв огромен скок в сравнение с миналото се е случил. Трябва да знаеш че Леонарди и Микиланджело са изработвали боите си сами, за което са необходими много големи познания по природни науки.

Речник:

Ренесанс (от фр. "възраждане") – епоха в развитието на западноевропейските страни (XIV – XVI в.), която се характеризира с нараснал интерес към античното наследство и с разцвет на изкуството, науката, културата
перспектива (от лат. "виждам отвъд", "виждам ясно") – в изобразителното изкуство – начин, по който един предмет се представя така, че да се създаде представа за пространственост
Реконкиста (от исп. "повторно завладяване") – периодът, в който християнските кралства на Пиренейския полуостров си възвръщат завладените от мюсюлманите земи
Велики географски открития – период от кр. на ХV до ХVІII в., в който европейците търсят нови морски пътища и откриват много нови непознати земи
експедиция – далечно пътуване на група лица, натоварени със специална задача
теокрация - форма на управление, при която религиозната и държавната власт са обединени. В буквален превод от гръцки теокрация означава „управление на Бога“. В най-честата употреба на термина теокрацията е система, при която държавната йерархия съвпада с тази на дадена религиозна деноминация.

<

Въпроси и задачи:

1. Кои са основните идеи на Ренесанса и каква е връзката им с Античността?

2. Попълнете в таблица промените в европейския Запад през XIV и XV в. в стопанството, културата, техниката и политиката.

3. Koe е новото в изкуството, създадено през епохата на Ренесанса?

4. С помощта на Интернет потърсете информация за един от творците през Ренесанса, споменати в урока. Изгответе съобщение по показателите от таблицата на с. 8, като ползвате текстообработваща програма.