ПРИЛОЖЕНИЕ

Средновековна Европа (V-XI в.)

Търсене и извличане на информация от интернет по зададени показатели

Владетел/ДържавникПредставител на науката/културатаПаметник на културата
Кога е управлявал?Кога и къде е живял?Кога е създаден и при кой владетел?
Каква е била неговата вътрешна политика: реформи, закони, строежи?В коя област на науката и културата се е изявявал?Кой е неговият създател, с коя държава е свързан?
Каква е била неговата външна политика: завоевания, победи, пълководчески умения?Коя е найизвестната творба/откритие?От какъв материал е изработен и как е украсен?
Какви са били личните му качества?Къде днес се изучава/прилага тази творба/откритие?Какво е неговото предназначение?
Какво е било значението на неговото управление?Какъв принос има за развитието на науката/културата?Какво е неговото състояние днес

Речник

А

архиепископия –с. 48; 

Б

буржоа/бюргер – с. 80

В

варвари – с. 20;  васал/васалитет –с. 40  василевс – с. 26  везир – с. 130  Велики географски открития – с. 122; ;  викинг –с. 48;  Витражи - с. 88; 

Г

Генерални щати – с. 100;  гилдия – с. 80 

Д

десятък – с. 134  джамия – с. 30  дипломация – с. 26  дискриминация – с. 130;  деспот – с. 96; 

Е

езичество – с. 12  експедиция – с. 122;  еничари – с. 130  ерес – с. 12  еснаф – с. 136  етнически – с. 20

З

„Златен век“ – с. 52;  „Златна була“ – с. 106;

И

икона – с. 17  интелектуалец – с. 28  исихазъм – с. 118;;  ислям – с. 30; 

К

кадия – с. 34;  катедрала –с. 82;  католицизъм –с. 72;  кесар –с. 44;  ктитор – с. 112;  книжовна школа –с. 52;  кръстоносци –с. 90;;  княз – с. 22;  кодекс – с. 26;  Коран – с. 30

М

мемоари – с. 118;;  монашески орден – с. 86;;  монопол – с. 106;

Н

народност –с. 52; 

П

православие – с. 72;  Парламент –с. 100;  поклонници – с. 86;;  перспектива – с. 122; 

Р

рицарски монашески орден – с. 90;;  Ренесанс– с. 122;  Реконкиста с. 122;  Розета – с. 88;

С

Сеньор - c. 40;  съсловие –c. 40;  Света инквизиция – с. 86;;  султан – с. 116;

Т

тайнство – с. 72;  теокрация - с. 122; 

Ф

Феод - c. 40; 

Ц

цар – с. 52; 

III раздел Средновековният свят (ХІІ – ХV в.)

Създаване на кратък писмен отговор на
исторически въпрос по зададени опори