21.ПОСТОЯННИ МАГНИТИ

Някои вещества, например желязото, имат свойството да се привличат от магнит. Магнити има навсякъде около нас – в паметта и диска на компютъра, магнитните брави, магнитните ключове, магнитните дъски за рисуване или за прикрепване на бележки и мн. др. Магнитни ленти има върху магнитните карти, които се използват за различни цели – теглене на пари от банкомат, плащане на сметки в магазина, като билети в транспорта и др. Земята също е един огромен магнит.

Магнитите са тела, които имат свойството да привличат железни предмети. Това свойство се запазва много дълго време, поради което ги наричаме постоянни магнити.

ДЕЙСТВИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ МАГНИТИ

Магнитите могат да имат форма на пръчка (прав магнит) или форма на подкова (фиг. 1). С тяхна помощ лесно можем да съберем пръснатите по масата кламери или железни пирони.

Магнитите действат на железните предмети със сили, наречени магнитни сили.

Магнитните сили действат дори когато има преграда. Например, ако между магнит и кламери поставим лист хартия, дъска, пластмасова повърхност, стъкло и др., магнитът и кламерите пак ще се привличат.

Магнитите не привличат медни и алуминиеви предмети.

Явленията, в които участват магнитни сили, наричаме магнитни явления.

СВОЙСТВА НА ПОСТОЯННИТЕ МАГНИТИ

Пироните се привличат най-силно от краищата на магнита (фиг. 2). Средата на магнита не привлича железните предмети.

Всеки магнит (прав или подковообразен) проявява най-силно магнитните си свойства в краищата си, които се наричат полюси на магнита.

Всеки магнит има два полюса – северен и южен. Северният полюс се отбелязва с буквата N, а противоположният южен полюс – с буквата S. Ако разрежем магнит на две части, отново ще получим магнит с два противоположни полюса – северен и южен.

Ако доближим два магнита един до друг откъм полюсите, те си взаимодействат. При доближаване с едноименните полюси се отблъскват, а при доближаване с разноименните полюси се привличат (фиг. 3).

Между магнитите действат магнитни сили на взаимодействие.

Тези сили намаляват с увеличаване на разстоянието, подобно на електричните сили.

НАМАГНИТВАНЕ

Магнитите привличат железни предмети. Това става, защото желязото се намагнитва, когато е близо до магнит.

Придобиването на магнитни свойства от железни тела при допир или доближаване до постоянни магнити се нарича намагнитване.

Можем лесно да намагнитим железен предмет, ако доближим до него един от полюсите на постоянен магнит и натрием няколко пъти в една посока (фиг. 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ МАГНИТИ

Магнитите се използват като компаси – уреди, с които определяме посоката северюг (фиг. 5). Когато поставим компас на произволно място, северният полюс на магнитната му стрелка винаги се завърта към географската посока север.

С помощта на магнитите може да се записва информация – числа, образи и звуци. Пример за това е дискът на компютъра (фиг. 6). Той е разделен на малки части, които, подобно на малки магнитчета след намагнитването им при записване на информация, се ориентират в противоположни посоки. Четящото устройство преобразува информацията чрез разчитане на ориентацията при намагнитването им.

По подобен начин се разчита информацията и от магнитната лента на магнитната карта (фиг. 7).

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

1. Кои метали нямат магнитни свойства? 2. Ако полюсите на прав магнит не са обозначени, как можем да ги определим?3. Разгледайте фиг. 8, на която е изобразен схематично магнитен сепаратор – уред, чрез който се разделят отпадъци. Обяснете действието на магнитния сепаратор.

ДОМАШЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Проверете дали магнитните сили действат и във вода. 1) Вземете кухненска тавичка. Напълнете я с вода и разпенете водата с малко препарат за миене на съдове. 2) Поставете малки железни и стоманени предмети на дъното – карфици, кламери, пирончета. 3) Вържете постоянен магнит с конец и се постарайте да „уловите всички риби“.