23.МАГНИТНИ ЯВЛЕНИЯ

лабораторно упражнение

Има тела, които проявяват магнитни свойства – привличат железни и някои други метални тела към себе си посредством магнитни сили.

Цели на лабораторното упражнение: Да изследвате опитно: как някои тела могат да се намагнитват; с кои свои части магнитите привличат най-силно.

Задача 1. Изследвайте кои части на магнита привличат железните тела.

Необходими уреди и материали: прави магнити, железни пирони, подковообразен магнит.

Начин на работа:

1. Предположете кои части на правия магнит привличат железните тела към себе си. 2. Запишете предположението в тетрадката си.
3. Доближете железен пирон до средата на прав магнит (фиг. 1).
4. Наблюдавайте привлича ли се пиронът от магнита.
5. Резултата от наблюдението запишете в тетрадката си.
6. Доближете до пирона края на магнита (фиг. 2).
7. Наблюдавайте привлича ли се пиронът от магнита.
8. Обърнете магнита и го доближете до пирона с другия полюс (фиг. 3)
9. Наблюдавайте привлича ли се пиронът от магнита.
10. Резултатите от наблюденията запишете в тетрадката си.
11. Направете извод кои части на магнита привличат железните предмети.
12. Определете дали началното ви предположение се потвърди.

Ако разполагате с подковообразен магнит, може да проверите кои негови части привличат железните предмети, като извършите опитите, показани на фиг. 4 и фиг 5.

Задача 2. Намагнитване на стоманен пирон чрез натриване с постоянен магнит

Необходими уреди и материали: стоманен пирон, постоянен прав магнит (магнит с формата на пръчка), железни кламери или железни карфици.

Начин на работа:

1. Вземете по възможност по-дълъг стоманен пирон.
2. Движете по него постоянен магнит по начина, показан на (фиг. 6). Няма значение за този опит дали ще натривате пирона със северния, или с южния полюс на постоянния магнит.
3. Натрийте пирона 10 – 15 пъти.
4. Доближете пирона до железни кламери или карфици и наблюдавайте взаимодействието между тях.
5. Направете извод в какво се е превърнал стоманеният пирон, и го запишете в тетрадката си.

Задача 3. Намагнитване на стоманен пирон чрез електричен ток

Необходими уреди и материали: изолиран проводник, стоманен пирон, източник на електричен ток (батерия), железни кламери.

Начин на работа:

1. Навийте изолирания проводник около стоманен пирон (фиг. 7).
2. Свържете двата края на проводника с източник на електричен ток (батерия) (фиг. 8).
3. Изключете след това източника на ток (батерията).
4. Извадете стоманения пирон от намотката и го доближете до железни кламери.
5. Наблюдавайте привличат ли се железните кламери от стоманения пирон.
6. Направете извод в какво се е превърнал стоманеният пирон с помощта на електричен ток, и го запишете в тетрадката си.

Допълнителна задача. За да потвърдите изводите, които направихте в задача 1, експериментирайте със следния опит:

1. Доближете до полюсите на прав магнит два железни пирона, както е показано на (фиг. 9).
2. Направете същото, като доближите два пирона до полюсите на друг прав магнит, както е показано на (фиг. 10).
3. Наблюдавайте, че и в двата случая пироните залепват.
4. Доближете двата магнита с разноименните полюси един до друг – те залепват (фиг. 11).
5. Наблюдавайте кои от пироните не се задържат от новообразувания магнит и падат.
6. Обяснението на наблюденията запишете в тетрадката си.