30.УСЛОВИЯ И ПРИЗНАЦИ ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ

Смесите са съставени от две или повече вещества. Както всички вещества, така и смесите се характеризират с определени свойства – състояние, цвят, мирис, топлопроводност и др.

ПРОТИЧАНЕТО НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ ЗАВИСИ ОТ:

Природата на веществата

Дали веществата може да реагират помежду си, се определя от тяхната природа. Например натрият и среброто са метали. Оставен на кислорода от въздуха, натрият за кратко време потъмнява и се покрива с твърда коричка (фиг. 1). Среброто точно обратното – не се променя и запазва за дълго време сребристобелия си цвят и силния си метален блясък. Ето защо много накити, както и някои съдове за бита и уреди за промишлеността се изработват от сребро, но не и от натрий.

Контактът между веществата

Ако смесим в хаванче кристали меден сулфат и твърда натриева основа, реакция не протича, въпреки че сме осъществили контакт между веществата. Но ако смесим водни разтвори на тези вещества, взаимодействието протича мигновено – в съда се отделя светлосиня утайка от меден дихидроксид (фиг. 2). Ето защо, за да протече взаимодействие между веществата, в някои случаи е необходимо предварително да бъдат изпълнени допълнителни операции, като разтваряне или стриването им.

Температурата

Някои реакции протичат при обикновена температура. Други, като взаимодействието между сяра на прах и кислорода от въздуха, не протичат при стайна температура (фиг. 3). При загряване обаче сярата се стапя и започва да гори със синкав пламък (фиг. 4). Усеща се отделянето на газ с остра дразнеща миризма – серен диоксид. Друго важно условие за протичане на някои реакции е нагряването. То може да се осъществи с нагревателни уреди, облъчване със светлина, пропускане на електричен ток и др. В някои случаи е необходимо само запалване на реакционната смес, а в други – продължително нагряване.

 

Условията често определят възможността за протичане на една химична реакция и затова са важен елемент при взаимодействието между веществата.

Свойствата на веществата, които определят възможността им да участват в химични процеси се наричат химични свойства.

ПРИЗНАЦИ ЗА ПРОТИЧАНЕТО НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ

Химичните реакции са съпроводени с промени, по които може да се прецени дали протичат, или не протичат.

За протичането на химичните реакции се съди по различни признаци, които се определят от свойствата на продуктите.

Химични реакцииПризнаци
Ако залеем късче мрамор (калциев карбонат) със солна киселина, се наблюдава отделянето на мехурчета и се чува характерно шумолене.
калциев карбонат + солна киселина -> калциев дихлорид + вода + въгероден диоксид
или написано както би го написал химик: CaCO3+2HCl --> CaCl2+H2O+CO2
отделяне на мехурчета газ;характерно шумолене
При смесването на водни разтвори на меден сулфат (син камък) и натриева основа (сода каустик) се получава синя утайка от меден дихидроксид.
a) Меден сулфат + натриева основа ––> меден дихидроксид + динатриев сулфат
или написано както би го написал химик: CuSO4+2NaOH --> Cu(OH)2+Na2SO4
Ако утайката се залее със солна киселина, тя се разтваря, а разтворът става синьо-зелен, защото се е получил меден дихлорид.
б) меден дихидроксид+солна киселина––>меден хлорид+вода
или написано както би го написал химик: Cu(OH)2+2HCl-->CuCl2+2H2O
а) образуване на утайка;
б) разтваряне на утайка; промяна на цвета
При нагряване на сярата първоначално тя се стапя, а след това гори със синкав пламък. Усеща се остра, дразнеща миризма от получилия се серен диоксид.
сяра + кислород (нагряване)> серен диоксид
или написано както би го написал химик: S + O2 -t-> SO2
отделяне на топлина и светлина;образуване на газ с характерна миризма

И ОЩЕ...

Често и при физични процеси може да се забележат признаци, характерни за химични взаимодействия, въпреки че не протичат химични реакции. Например:

ДОМАШЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Докажете опитно, че в картофите се съдържа нишесте.

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

В час по човекът и природата учителят накарал Кирчо да издиша въздух през стъклена тръбичка в чаша с бистра варна вода (разтвор на калциева основа). Разтворът помътнял.

Протекла ли е химична реакция?

1. По какво съдим за протичане на химична реакция?

2. Запишете в тетрадката си с думи химичното уравнение на реакцията, ако знаете, че изходни вещества са калциевата основа и въглеродният диоксид, а продукт е калциевият карбонат, който е неразтворимо вещество.