55.ДВИЖЕНИЯ ПРИ ГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ

(наблюдение)

При движенията си животните се преместват в пространството, реагирайки на промени във вътрешната си среда или на дразнители от външната среда.

Цели на урока:

Да разширите знанията си за движенията при животните. Да усвоите умения за наблюдение.
Необходими материали и пособия: тетрадка и химикалка, моливи за рисуване, скицник.

Движенията на животните са изключително разнообразни. Преди да започнете да ги наблюдавате, научете още за тях чрез задачи 1, 2 и 3.

Задача 1: Проучете фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4, представящи видове движения при различни гръбначни животни.

Фиг. 1. Как скача жабата?
Фиг. 2. Движения на тялото при змии
Фиг. 3. Полет на Зеленоглава патица
Фиг. 4. Техника на ловуване на Бенгалския тигър

Задача 2: Научете чрез следващия текст кога и как животните търсят и набавят храната си.

Усещането за глад у животните се появява тогава, когато количеството на въглехидратите в кръвта им намалее. Това е сигнал за мозъка, че на организма му е необходима храна. Обратно, когато количеството на въглехидратите в кръвта се повиши, това е сигнал за мозъка, че в организма е постъпила храна – появява се усещане за ситост.

Фиг. 5. Рис, който дебне жертвата си

Различните животни търсят храната си по различен начин. Например бозайниците от групата на котките (тигри, пантери, леопарди, пуми, ягуари, рисове, диви котки и др.) дебнат жертвите си и ги улавят със скок (фиг. 5). Бозайниците от групата на кучетата (вълци, чакали, койоти, диви кучета и др.) преследват жертвата си продължително време (фиг. 6).

Фиг. 6. Вълци, преследващи жертва

Задача 3: Научете какво представляват миграциите.

Миграциите са периодични премествания на групи животни в друго местообитание по определен маршрут. Мигрират насекоми, риби (змиорки, черноморска копърка и скумрия, лефер, паламуд и др.), земноводни (жаби и др.), влечуги (костенурки и др.), бозайници (бизони, елени, антилопи, китове, прилепи и др.).

Миграциите на птиците са сезонни и са свързани главно с намирането на храна. В края на лятото например прелетните птици напускат континента Европа, който през зимата е скован от студ. Те изминават хиляди километри до места с по-топъл климат, където храната е в изобилие. По време на полета различните птици се ориентират по различен начин – по особености на релефа, по разположението на звездите, на Слънцето, чрез магнитното поле на Земята.

Над нашето Черноморско крайбрежие преминава голям миграционен път, наречен Виа Понтика. По него всяка година прелитат над 1,5 млн. щъркели, пеликани, грабливи и пойни птици (фиг. 7).

Фиг. 7. Мигриращи птици

Задача 4: Наблюдавайте движенията на избрано от вас животно. Опишете наблюдаваното и го представете пред съучениците си.

Наблюдението осъществете в парка, вкъщи, във ферма, в селскостопански двор, в зоологическа градина и др. Може да работите самостоятелно или в група.

Времето за представяне на наблюденията ще определи учителят.

Правила за наблюдение:

  1. Изберете обекта, който ще наблюдавате. Това може да бъде диво или селскостопанско животно/животни, или пък домашен любимец.
  2. Наблюдавайте животното многократно в колкото е възможно по-дълъг период от време, например 2 – 3 или повече седмици.
  3. Бъдете внимателни. Наблюдавайте движенията на животното, като се стараете да ги свързвате с пораждащия ги дразнител – вътрешен (глад, болка и др.) или външен (наличие на храна, на противник, на индивид от другия пол и т.н.).
  4. Записвайте наблюденията си.
  5. Правете рисунки и снимки.
  6. Когато решите, че сте събрали достатъчно материал, обобщете наблюденията си.
  7. Изгответе презентация, която да представите пред вашите съученици. Това може да бъде разказ с демонстрация на рисунки и снимки, постер (табло), мултимедийна презентация или друга по-интересна форма. Защо не опитате например да покажете движенията на животното, като ги изиграете?

ДОМАШЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Установете дали дразнителят, който предизвиква глад у човека, е същият както при животните (виж задача 2).

  1. Когато почувствате глад, изсмучете един карамелен бонбон. Това ще увеличи количеството на въглехидрати в кръвта ви. Дали чувството за глад ще намалее? Или ще изчезне? Колко време продължава ефектът от бонбона?
  2. Направете експеримента в три последователни дни.
  3. Споделете резултата със съучениците си.